14-25

29.08.2014 17:04

14.

Koho ty duša chceš záujmom svojej duševnej presvedčenosti dobehnúť, si to ty sama v svojich ambíciách nesplnených alebo tvoj Boh, ktorého meno je pre tvoj posluch neznámou.

15.

Bojuj za lásku svojeho Boha, lebo deň posledného svojeho skonu nepoznáš a ten kto bude tvojej duši v tomto okamihu najbližšie sa volá Boh a súdiť bude spravodlivo.

16.

Keby duša tvoja satanove nástrahy dokonale poznala, nikdy by svoju tvár priamosťou svojeho pohľadu od Boha neodklonila. Keď záver výslednej skúšky tvojej duše bude v počinoch súdiť ten najspravodlivejší kráľ tvoj Boh v tvojich činených skutkoch.

17.

Viera tvojeho pápeža nazýva sa ten pravý a jedinečný okultizmus. Veď aj naďalej padaj pred jeho poškvrnený nečistotou šat a spadneš do hlbín pekelných, z ktorých jamy tvoju dušu v páde okrem Boha neoslobodí nik.

18.

Čistá a pravostná láska sa nesie menom vôľa Boha a kto jej čírosť zakalí neni hodný lásky Božej. Veď kto tvoju dušu má rád a ľúbi jej vnútro je samotný Boh. Čo aj tvoja duša očakáva v ospravedlneniach svojich hriechov. Násob svoje činy podielom mojej lásky k tvojej duši a po tomto výpočte pochopíš. Aj tak tvoju dušu mám rád. Tvoj Boh. Amen.

19.

Pre zásluhy duše tvojej v Božom hodnotení dňom súdu posledným netreba dlho čakať kedy nastane na zemi navždy duševný tvoj koniec, ale začať počítať každou sekundou blížiaci sa časom nepoznaným skon tvojeho tela, aby nepremrhal v pomalosti svojeho duševného myslenia si všetok životný čas neskorým zobudením sa a pochopením toho, že Božie zákony sú pre každú jednu dušu nemenné a spravodlivé a v plynutí pozemského času veľmi rýchlym odpočtom počítané. Z nadelenosti tvojej duši Bohom životu môžeš zlým svojim konaním nestihnúť napraviť, čo si pokazil a keď pre tvoju dušu príde nečakané povolanie stratenosťou navždy jej existencie zo zeme, nestihneš opraviť čo v konaní svojom zlom si pokazil a v deň posledného Božieho súdenia môže byť tvoja duša z Božieho kráľovstva navždy vyhostená a preto počas svojeho života na zemi len dobro konaj, aby nečakanosť príchodu telesnej smrti tvoju dušu nezaskočila nepripraveného a neschopného v neskorom posmrtnom čase všetky tvoje zlé skutky niesť pred Bohom do ľútosti, čo ale však môže už byť neskoro, ak sa ručičky na Božej váhe v položení tvojich zlých skutkov do merateľnosti v Božej absolútnej pravde stanú nad dobrými postavené a ani o malý kúsok neklesnú dole, čo pre konečný Boží ortieľ nebude počuteľný pekný výsledný záver v hodnotení tvojich záslužných skutkov na zemi duši tvojej. Amen.

20.

Porozmýšľaj v duši svojej koho počas tvojeho života navštívil veľký tvoj hnev pre ktorý duševný smútok zasial si v duši niekoho, komu si nesmierne ublížil. Veď právo na spravodlivý hnev má jediný Boh a ani duša jedna žijúca na pozemskej zemi nedokáže v svojom duševnom postavení rozlíšiť výšku merateľnosti svojeho hnevu na dušu človeka druhého a o spravodlivosti jej vymeraného hnevu k duši druhej nedá sa v jej poslaní správne hovoriť o tom, že hnev ako jej trest pre dušu druhého je spravodlivý, nakoľko neni v jej kompetencii ako duše žijúcej na zemi toto Bohom nadelené do súdenosti nikoho takéto slovo obviny svojej na dušu druhého hodiť. Boh sa v svojej všemocnej nikým neprekonateľnej sile dostáva do pozície jediný riadiť celý váš duševný svet, ktorý vytvoril bez pomoci nikoho a preto On jediný má právo hodnotiť a súdiť všetky duševné schybenia duší všetkých v náležitom ale spravodlivom ich Božom potrestaní svojim nádelom Božej spravodlivej ruky, v ktorej dotyku nesprávne kráčajúcu dušu dostane z cesty životnej nesprávnej cez svoje údery Božie tam, kam táto duša nasmerovaná v svojich krokoch Bohom bude potrebovať do cesty na akej smer v kráčanosti Boh jej kroky navedie, v konci ktorej  nebude priepastná zem do ktorej by bez Božej pomoci určite spadla ale začiatok v novom žití, ktoré Božím dotykom odovzdaného hnevu a zároveň aj pohladenia táto duša našla ako svoju spokojnosť. Keby bola tvoja duša mohla byť prítomná v svojom žití na zemi ako blízka Božej súdenosti všetkých duší, začala by obracať svoj veľký hnev k nepriateľom takou veľkostnou mierou, akú by očakávala v nadelenosti Božej spravodlivej ruky na poslednom súde svojej duše Bohom láskavým a nekonečne spravodlivým a preto kormidlujte každá jedna z vás mieru sily svojeho hnevu na všetkých nepriateľov v živote svojom, aby výška jeho silného dopadu neuvrhla na nepriateľskú dušu kliatobnú porobu, v ktorej návleku budete obe duše spoločne zdieľať dopad zlého vysloveného slova v zajatí kliatobnej náruče, obojok ktorej uschová do svojeho vnútra adresáta vašich zlých slov ale aj ich odosielateľa a budete ich ničivostnú silu zdieľať spoločne, tomu verte a príjemné pre ani jednu dušu takéto kliatobné väzenie nebude, obruče ktorého nedokáže povoliť a roztvoriť ani hnev ani láskavosť nikoho z jeho aktérov vo vnútri uväznených, ale len Boh jediný, ak bude vaša navrátená sloboda späť v jeho Božej vôli. Do žiadneho zlého myslenia neponáraj dušu ani toho najväčšieho svojeho nepriateľa, nakoľko môže byť sama tvoja duša navždy utopená v ničivostnej riave zlého svojeho zlopriania.

21.

Zastaň vždy skrivodlivosť páchanú na dušiach nevinných v svojej duševnej pozícii žitia na zemi, lebo keď zahasíš plač z duší životom trápených, zožneš v Božej odmene zásluhou k svojim dobrým skutkom nebeské kráľovstvo domovom po svojej smrti, pre získanosť ktorého na večný život sa oplatí tvojej duši byť v celom pozemskom živote človekom dobrým, do kréda životných cieľov ktorého sa vpečatilo konanie dobra v záslužných tvojich činoch celý pozemský život.

22.

Vždy v pravde Boha dokazuj zlé svoje skutky neobvinou Boha ale svojej duše, keď kráľ kráča k tvojej duši náručou svojou plnou objatia ale aj trestom za všetky hriechy, ktoré si napáchala. Boh je najviac spravodlivý.

23.

Pre koho úspešnosť lásky pracuješ. Je to Tvoj Boh alebo samotná kariéra na ktorej kameň dôležitosti staviaš základom?

24.

Ružencové artefakty zahodiť treba všetky zo svojeho domova do odpadkového kontajnera navždy do stratenia vašemu pohľadu a miesto nich do svojej duše vpusti cítenosť lásky duše svojej vo viere do existencie Božej, nakoľko zlom vložený artefakt do krásneho a ligotavého ruženca vyrobený, zastavuje krok duše tvojej do náruče Božej smerovaním do pádu do hlbokej jamy zaplnenej pekelnými bytosťami. Začni dotyk oboch svojich rúk smerovať nie do stisku ružencových guľôčok, ale za blízkosťou svojeho Boha smerované do neba, v ktorom sa tvoj Boh vládou nad všetkým živým a neživým svetom nachádza. Začni pre svojeho Boha zo svojej duše cirkevné naučené rituály odhadzovať navždy ako hnusné a odporné smetie, lebo ak jeho špinu spred svojich nôh nezmetieš a neodhodíš navždy ďaleko preč, nikdy milou dušou pre svojeho Boha nebudeš. Zobuď svoju dušu z nesprávnych cirkevných učení, lebo za svoju učenlivosť z napĺňanosti všetkých cirkevných jej postulátov zožneš odmenou získanosť pálivosti v dotyku pekelných plameňov a čas do opravného myslenia v pekelnom príbytku viac šancou nebudeš mať. Zlo katolícka celosvetová cirkev hlása medzi nevinnými dušami a nestaň sa jej mocou navždy poslušnou a hlúpou ovcou, lebo Božiu pravdu zánikom života na zemi po svojej telesnej smrti pocítiš okamžikom duševného úletu zo svojeho mŕtveho tela, ale tvoja oneskorená pochopenosť všetkých Božích právd bude už v tomto okamihu pre tvoju dušu zbytočná a odsúdená budeš Bohom spravodlivým za nepripustenosť hlásanej Božej pravdy, ktorej kréda sa počas tvojeho života do uší počutím dostali, ale nikdy nerešpektovali napĺňaním. Do kódovej Bohom položenej informácie bolo toto Bohom odkázané slovo do Božieho kréda dušou Laury zapísané bez čo najmenšej chyby a dostávať bude v svojej od Boha žehnanej sile všetkým dušiam zobúdzanie z cirkevnej okupácie. Odoslanosť Božieho tohoto slova do poznanosti celého nevereckého sveta okamžikom jeho prečítania žehnám ja Boh sám silou svojou, v dotykovosti ktorej duša každá precitne do toho poznania, že žiadnu cirkev svetu netreba, ktorej miesto bude nahrádzať láska všetkých duší celého sveta v moju Božiu existenčnosť nazvanú pravostná viera všetkých duší do lásky jediného svojeho Boha navždy, zánikom celej hierarchie katolíckej cirkvi.

25.

Láskou vloženou do svojej duševnej hĺbky pre svojeho jediného Boha pestovanou a viac hodnotenou za akú vysokú cenu celý váš svet hodnotí, zlato dostávať odmenou budeš od Boha do celého svojeho existenčného bytia spadávaný zlatý dážď, cena ktorého bude prevyšovať celosvetový poklad v bankových sejfoch uložený a zasypávaná bude tvoja duša darom od Boha za tvoju duševnú lásku k Jeho Božej existencii do každého dňa napĺňanosťou každého tvojeho najtajnejšieho želania, lebo tvoj Boh dokáže na celom svete také zázraky činiť, aké v žiadnom obchode ako svoj túžobný sen nenájdeš v kúpe a nebuď ty duša lakomá do cítenosti svojej lásky k svojemu Bohu, keď len On na celom svete jediný dokáže slzy smútku z tvojej duše navždy vysušiť a premeniť na veľké šťastie okamžite, ak to bude chcieť naplniť k prosbám a zásluhám tvojej duše. Prekážky satanom do cesty tvojej duševnej v nárazoch bolestných k chodu tvojich krokov neobchádzaj žiadnym svojim zbabeleckým útekom, nakoľko toto satanská moc očakáva a získava moc nad tvojou dušou akonáhle zbadá, že ťa jeho prekážka zastavila a dostala tam, kde temná sila chcela a to sa volá cesta späť a preč od Boha. Ono každá cesta v živote človeka cielená do smeru životného dobra, láskavého slova a túžby milovať najviac len jediného svojeho Boha, sa pre každú dušu stáva ťažko kráčaná a tŕňovaná koreňami zla v prekážkach kladených do tvojej správnej duševnej cesty, cieľom všetkých odvážnych krokov ich zastavenia a okupujúc aj tvoje myslenie do spochybnenia existenčnosti tvojeho Boha, čo sa pre celé peklo stáva úloha číslo jedna a to sa volá obťažovať všetky duše milujúce úprimnou láskou Boha v cieli položiť túto ich pravú vieru do pádu na kolená v cítenej beznádeji duše, za ktorej stratenosť lásky k Bohu veľmi silno bojujú a činia všetko preto čo majú nadelenosťou v svojej pekelnej moci satanom, aby nevinnú a Bohu oddanú dušu z Božej náruče v jej láske k Bohu odtrhli a zlú dušu z nej vychovali obrovským trápením do ktorého ju bičujú každým pozemským dňom, aby časom prišla na to, že však Boh jej nepomáha v jej prosbách ktoré mu odovzdáva, lebo sa neustále utápa v každodenných životných neutíchajúcich trápeniach, čo zastavilo jej duševnú lásku k Bohu a pre satana ďalšia výhra získanosťou novej duše z Božej náruče ukradnutej. Žiadnemu bolestnému trápeniu sa v beznádeji duše netreba svojemu Bohu rúhať a Božej láske ďaleko vzďaľovať a treba na to pamätať, že všetko zlo a trápenie vo vašom živote spôsobuje nie Boh ale satan, do snáh ktorého sa stáva zvíťaziť nad Bohom a ovládnuť celý svet zlom, čo nikdy naplnené nebude, lebo ja Boh toto nikdy nedovolím, ale pokiaľ nebudete dušami obozretní, môžete byť cez satanove nástrahy ľahko polapiteľné a po svojej telesnej smrti vaše obydlie bude večný oheň pekelný. Proti zlu najsilnejšia zbraň je cítenosť lásky do Božej existencie a odvaha, nikdy nie strach zo zla, v ktorého tvojom cítení duševnom zlo vyhráva a tlačí tvoju dušu do úzadia, v ktorom sa nevíťazí ale prehráva bez boja. Bojujte každá duša proti pekelnému zlu cítenosťou lásky svojej duše k Bohu a odvahou hájiť Božiu pred celým svetom pravdu! Amen.