1-12

24.06.2014 02:32

1.

Boha cti celý svoj život a prežívaj do každého dňa z vstrebávanosti odovzdávanej lásky mojej ku duši svojej.

2.

Postuláty Božie otvorenosťou Božieho slova nech sa duši tvojej nesú náučnou bibliou do cieľa ako žiť svoj život správne a do lásky Božej.

3.

Začni žiť každý deň svoj život do takého konania, aby večerom nemusela duša tvoja napĺňanosť svojich nesprávnych skutkov pred tvárou Boha ľutovať a ži v tom myslení, že deň ktorý začínaš žiť môže byť tvoj posledný.

4.

Váž svojich vyrčených počas dňa slov, aby sa nestali svojim dopadom ťažkým balvanom na duši tvojeho priateľa a poznaj dôkladne všetky Božie prikázania, cez napĺňanosť ktorých bude po tvojej telesnej smrti domovom blízkosť Boha.

5.

Odopri si dnešný deň aspoň jeden taký pôžitok, na ktorom sa stávaš závislý pripútanosťou duše či tela a obetou jeho odmietnutia dokážeš získať pre svoju dušu čistejší šat.

6.

Porozprávaj sa so svojim Bohom do každého dňa, čím získaš nenaplnenosť svojich doterajších túžobných snov ako cítiteľnú naplnenosť darom od Boha.

7.

Získavaj duše neverecké do blízkosti mojej Božej náruče a ver, že za každú jednu dostaneš miesto po svojej smrti pri Bohu v odmene pre ktorej získanie sa oplatí činiť dobro po celý život, keď na druhej strane je večný život a na zemi nesmierne krátky a pominuteľný.

8.

Zobúdzaj svoju dušu do každého počiatku nového dňa pozdravením Boha a nie prvej svojej rodiny, čo tvojej duši zabezpečí Boží pohľad bedlivý na celý život.

9.

Keď bude duša tvoja zariekavať v svojich zlých a neprajných slovách svojeho nepriateľa pamätaj na to, že existuje spätný dopad navrátenej zlej energie späť ku tebe odrazom a zasiahnuté budú tvojim zlým slovom vždy dve duše nikdy nie jedna, lebo energetická odovzdaná informácia prenesená do vesmírneho poľa položí svoj dopad zlý vždy tomu správnemu adresátovi ale navracia sa zároveň vždy ku svojemu majiteľovi, ktorého vyslovené slová zobudili jeho myšlienkovú živúcnosť a premenili do ničivej tečúcej veľkej živelnej riavy, do ktorej nedokáže dostať okrem Boha zastavenie žiaden smrteľník, či je to odosielateľ alebo jej príjemca obeťou.

10.

Uctievaj len jediného svojeho Boha celý tvoj pozemský život a v získanosti odmeny duši svojej získaš naveky spasenie.

11.

Preukazuj dostanú pomocnú ruku v jej podaní plačúcej každej duši a tomu ver, že zapísaný bude každý činený v živote dobrý a aj zlý skutok do súdnej knihy, záver obsahu ktorej čítať budeš keď nadíde tvoj v živote posledný deň a okamihom príchodu tvojej duše do blízkosti tváre Božej vypočuje od Boha vyrčený ortieľ za činy na zemi, na základe ktorých prevýšenosti buď dobrých zlými alebo opačnou cestou zavíta tvoja duša buď do horiaceho pekla alebo sa niesť bude duševným svojim pobytom v blízkosti láskavého Boha a treba pamätať na to, že ľudská myseľ v svojich zlých činoch skoro zapomína, ale zápisná správa jeho vykonania vždy bude zapísaná do osudovej knihy celého sveta, do nahliadnutia ktorej len jediný Boh dokáže smerovať svoj pohľad a vždy vynesie pre každú jednu dušu ten najspravodlivejší rozsudok a preto čo chcete zmazať zo svojej mysle ako nepríjemnosť v zlom konaní, nikdy nebude zmazané zo súdnej osudovej knihy. Rob počas svojeho celého života tak, ako keby sa zakončiť mal záverom každého jedného dňa tvoj život navždy a ver tomu, že tvoje zlé skutky naprávať by si chcel zvládnutím za celý tento svoj posledný žitý deň cítenou ľútosťou voči všetkým, ktorých dušiam si preveľmi ublížil či v slovách alebo konaniach, čo za jeden deň ak si bol celý život zlým človekom stihnúť nedokážeš a vedieť budeš, že posledný Boží súd na tvoju zlú dušu čakajúci neodvratne omilostenie Božie pre teba nenájde, keď život sa pre tvoju dušu niesol činením zlých skutkov voči všetkým blížnym svojim a spravodlivosť Božia pre duše zlé a nepoučiteľné nepozná zmilovanie a ortieľ znieť bude od Boha pre teba záverom čítaného osudu duše tvojej večné zatratenie bez návratu medzi duše dobré a poučené navždy a vždy bude dušou človek zlý v celom jeho žití Božou spravodlivosťou odmenený ako mu patrí peklom večným, nemožným nikdy z horiacich jeho plameňov opustením.

12.

Koreňom zla všetky duše slúžiace v svojich zlých skutkoch na zemi páchaných a mysľou veselých nad majetkom získaného pekelného daru dobrým dušiam ubližovať, začať musia pozerať do tváre spravodlivého Boha, lebo začali do pekla cestu životnú kráčať, do prepadliska ktorého olizované budú všetky duše čiernych mágov a duševných snaživcov v získaných schopnostiach do ktorých dar od Boha požehnaný nemajú, lebo silu ich daru v kartách alebo vešteckej guli nadelil satan a nechcú sa ho vzdať navrátením tam, odkiaľ z hlbín pekla vyšiel a budú títo zblúdenci v svojej nepoučiteľnosti a pýche odsúdení na pekelný večný domov spravodlivým Bohom, v ktorom môžu liečiteľské schopnosti poskytovať všetkým moc popáleným démonom. Žiadna duša činiaca počas celého života akýkoľvek druh mágie cestu po svojej telesnej smrti pri Bohu nenájde, keď pýcha a získaná moc nad ostatnými jej vydláždili právoplatné miesto pri satanovi, do ktorého tváre sa obrovská radosť nesie nad všetkými mágmi a samozvanými liečiteľmi, do ktorých skonu budú ich duše navždy patriť satanskej moci výberom konania takého v svojom živote, ktoré ich do náruče satana vohnalo dobrovoľnosťou slobodnej vôle, ktorú získali darom do celého života priamo z Božej náruče. Hĺbaj duša každá, čo voláš sa liečiteľ o danostiach ktoré vlastníš, či nie sú zavádzajúce a falošne dávajúce tvojej duši krídla radostného letu, do záverečného dopadu ktorého strediskového bodu môže byť navždy večne horiace peklo tvojim domovom. Získanostnú veľkostnú silu liečiteľskej schopnosti poznaním tým správnym vnuknutým od Boha do varovania od nebezpečenstva v ktorom sa každá takáto duša nachádza, vlastní každá jedna dokázaním rozlíšiteľnosti či pracuje pre Boha alebo pre pekelnú moc, čo ukáže každej jednej konečný výsledok záverečného Božieho súdu pre ňu v jej spravodlivom Božom odsúdení. Koho budete chcieť oklamať v nesprávnych svojich konaniach budete vy sami a nikdy nie váš najvyššie nad vami všetkými dušami postavený Boh, oku ktorého nenájdete duši svojej schovanie v žiadnom mieste svojej skrýše.

Jaro | 4.12.2015

Otčinko môj nebeský? prečo toto v kostole nečítajú. Ved je to nádhera čítať. Bola by to krása ak by sa každý týmto riadil. hoc len polovicu. Som smutný z toho že málokto to takto cíti bez toho aby to čítal...

Erika Ďugelová | 6.08.2015

Božie kréda - sú pre mňa ako poisťovňa. Tu som na milión percent presvedčená, že to je cesta, ktorou budem kráčať. Boh nás učí, ako máme správne žiť, činiť iba dobro. Rady, ktoré sú len na tejto nádhernej stránke. A som šťastná.
Prirovnala som ich k poisťovni, ale vklad nie sú milióny eur či majetky, ale úprimná láska a viera v BOHA. A zisk je nevyčísliteľný.

Tomáš | 7.08.2015

Ľudia slúžiaci cirkvi myslení hlavne bezmozgovci katolíci nikdy nedokážu pochopiť, že idú najmä proti prvému prikázaniu z desatora čiže proti BOH-u, čo aj verejne prezentujú. Sú to tupci, ktorí veria, že Kristus bol BOH-om. Ak niekto verí, že človek je BOH-om alebo sa mu môže rovnať, tak toho nedajú do poriadku ani na psychiatrii. Odkazy od BOH-a sú pre nich ako smeť, čo znamená, že sa nad tým ani nepozastavia, lebo smeť predsa nepotrebujú. Oni sa živia z biblie, kde majú zapísané ich proroctvá a klamstvá. Uveria, že Kristus vstal z mŕtvych po troch dňoch..., mŕtvola vstala z hrobu chvíľu sa poprechádza po zemi aby dala vedieť, že je už živá a potom vzlietla aj so svojím už opäť živým telom na nebesia. Tomu uveria, lebo je to v knihe, ktorá bola písaná a prepisovaná mnohými ľudskými rukami, aby vznikla jej podoba čo v znení najkrajšom a bola to bázeň pre uši a prispôsobená mocenským záujmom. Toto oni pochopiť nedokážu a radšej nazvú Lauru farizejom hoci jej odkaz je priamo od BOH-a a narozdiel od napísanej rozprávke v biblii je racionálny. Zhruba, nám bolo odkázané, že Kristus BOH-om nikdy nebol, ale Božím prorokom áno, umrel na kríži za svoje previnenia, nie hriechy iných. Telo bolo pochované opäť len do zeme ako telo človeka každého, ako Mojžišovo ako Abrahámovo. Telo z mŕtvych nevstalo. Za povedanú pravdu ste Lauru nazvali satanistom, pomätenú, satan samotný, že očierňuje Kristovo meno hoci nikdy Kristovo meno neurážala, len povedala dostanú pravdu od BOH-a. Ste len naivní a sprostý sráči, ktorí nedokážu rozoznať rozprávku od reality, pravde do očí sa pozrieť nedokážete a radšej veríte, že Mária bola panna. Uveríte tomu, že Kristus pre Vás otvoril nebo, aby ste si len tak mohli bez Božieho súdu tam nenápadne vletieť. Ale sklamem VÁS, VAŠE RITE BOLI TÝMITO SRAČKAMI UVRHNUTÉ TAK MAXIMALNE IHNEĎ DO PEKLA. Pretože tí mozgovo pozadu z katolíckych radov si spomenú 3 hodiny pred smrťou kedy cítia pichanie do srdca a v sračkách sa váľajú, že tá Laura možno prorokom je a svoju vďaku som mal odovzdávať BOH-u. Ale to Vám bude na hovno, pretože za 50 rokov blbosti, 3 hodiny osvietenia nič nespravia. To čo Božím súdom bude nasledovať si absolútne zaslúžite. Vo Vašom myslení, veď nemôže sa mi stať nič zle, BOH je milostivý. Áno je milostivý zoslal nám ďalšieho svojho proroka, ktorý opäť musí napravovať pokrivenú pravdu. No pľujete na ňu hovná hoci nemusíte, vybrali ste si voľbu, preto rátajte s tým, že tie hovná si budete musieť aj zjesť. Preto dajte veľký pozor, či sa rozhodnete BOH-u a Laure stavať do cesty, ak áno rovnako hrdo sa postavte, aj Božej odvete, ktorá bude nasledovať.

Daniel | 8.08.2015

Tomáš výborne. Každý Tvoj príspevok a podpora pani Laury sú hlboké pravdy. Sám by som to lepšie nenapísal!

Tomáš | 9.08.2015

Pán Daniel ďakujem za povzbudenie od Vás si to veľmi cením, vždy dokážete zachytiť vo vašich príspevkoch podstatu silnými a pravdivými slovami. Katolíci sa idú z Vás posrať a priam nevedia, kde sa schovať pred Vašim ostrým jazykom, ktorý je pre nich ako meč čo im stína hlavy.

miro | 15.02.2015

Otče Bože ďakujem Ti za super krédo, to nové, druhé, to dlhšie. Je tak krásne napísané a dá sa tak pekne pochopiť keď sa to číta slovko po slovku. Pani Laura, ĎAKUJEME za sprostredkovanie tohto kréda. Myslím že je to veľmi dôležité krédo, lebo takto sa my silní Boží bojovníci môžeme vyhnúť trápnym satanovým pokusom zničiť lásku v našich dušiach. 
Teraz keď si nám Otecko poradil že ateisti a ľudia Boha nemilujúci sú pre nás akoby "časovanou bombou". Treba sa mať na pozore všetci Boží bojovníci. Táto stránka je ako naša vojenská základňa, tu sa stretávame, tu sa navzájom podporujeme, tu sme rodina! 
Tu od Boha čerpáme cez pani Lauru silu a lásku, s ktorou sa nemôžme nikdy ničoho báť. Treba len vyraziť do ulíc, do "boja" a šíriť lásku medzi ľudí, to je to čo sa Bohu páči a satana ničí! A o to ide! To je ten Boj. Treba ho zničiť, láskou. Natrieť to tomu smradovi pekelnému aj všetkým prisluhovačom. Bohu sa to páči, preto nám poslal takéto "strategické krédo" ako sa čiastočne chrániť. Tak to aspoň chápem ja. 
Bojujte všetci ďalej, buďte dennodenne všetci OSTRAŽITÍ voči temným nástrahám. Nikdy si nepovedzte že boj skončil, boj nikdy neskončí, kým sme TU my, kým je dobro a zlo, tak je tu BOJ!
Dennodenne si kontrolujte myšlienky a činy, viem o čom hovorím, ja som ten čo zlyhal už dvakrát, ale vždy prídem na to, že inej cesty pre moju dušu niet. Aj keď zlyháte, vždy majte na zreteli že Boh JE. A kým nekráčate cestou k Nemu, kráčate zle. Je to ťažké a kto bol odmietnutý vie o čom hovorím, ale Boh odmieta ľudí aby sa poučili, uvedomili a každý z Vás tu vie, že kráčať inou cestou ako cestou lásky k Bohu je hlúposť. Niekomu to po schybení trvá dlhšie niekomu kratšie, ale každý to vie, že ktorá cesta je dobrá a ktorá zlá. Mám Vás všetkých rád, lebo tu všetci krásne píšete, chodil som sem každý deň a čítal ako "rastiete", ako bojujete a len som sa z diaľky prizeral, teraz som už snáď vďaka Bohu na správnej ceste. Otče Bože, MILUJEM ŤA a ďakujem Ti za moju záchranu, ďakujem Ti za liečby, za všetko s čím si mi kedy pomohol v minulosti, Tatinko môj, ľúbim Ťa neskonalou láskou! Počuješ tam hore? Milujem Ťa! Áno ja, miro, bojovník, ktorý našiel v rohu odloženú starú dobrú kopiju, oprášil ju a ide do boja! Som tu Boh môj a nikdy sa už nevzdám Tvojej náruče, lebo tu mi je dobre, tu som doma!

Dana | 13.12.2015

Ďakujem Ti Bože môj láskavý za tieto Božie kréda Za všetky...Milujem Ťa!...

Lucia | 15.07.2014

Páči sa mi asi najviac Božie Krédo II.4

Ďakujem za Božie Kréda pane Bože, aj že v týchto mojich pokusoch o Ramadan mi pomáhaš, a aj na mňa poprší, aby som nebola smädná alebo ma fontánka trošku oprskne. Verím, že si pri mne. Ďakujem za Tvoju lásku. Ďakujem za šťastie mojej mamky, ktorá bola u Vás milá pani Laurinka na návšteve a Vaša predpoveď na dobrého muža sa už splnila a je šťastná po dlhom čase. Som veľmi rada, lebo aj mne odľahlo a dlho som túžila po tom, aby mamka šťastie našla v svojom živote po boku dobrého muža. Ďakujem. S Láskou Lucia :)

miro | 10.06.2014

Otecko ďakujem za Božie kréda, je to boží dar, tak ako všetko ostatné na tejto tvojej krásnej stránke! Kedysi som čítaval a hltal knihy o duchovne, ezoterike, pozitivizme, ale odkedy poznám pani Lauru, pána Vlada a túto úžasnú stránku, tak už nepotrebujem nič hladat v tých knižkách:-) všetko je tu, všetko máme v srdciach a v dušiach ukryté, len treba strhnúť záves utkaný zo strachu. ach, Otče Bože, dobre mi je:-) Ďakujem Ti, milujem ŤA a navždy budem! P.S. Kréda sa budem snažiť dodržiavať, ak nie, trestaj ma - ďakujem aj za to.

Jana Karolyiova | 26.06.2014

Drahý a láskavý Otče Bože, drahá pani Laura. Chcem sa tiež poďakovať za rubriku Božie kréda, ktorá ma neskutočne napĺňa a teší, ako ostatné a aj všetky články a príspevky v nej. Každý deň si ju otváram s radosťou a zároveň aj zvedavosťou čo nové si tu prečítam a čo mi ukáže isť tou správnou cestou. Ďakujem z celej hĺbky svojej duše a neskutočne tá najväčšia vďaka patri Vám za prácu ktorú robíte a pomáhate všetkým nám. Želám Vám nesmierne veľa síl aj vašemu pánovi manželovi, ktorý Vám v tejto náročnej práci pomáha a podporuje. Ste neskutočne vrúcni a láskaví ľudia a som rada, že mi bolo umožnené Vás spoznať a stretnúť. Patrí Vám za toto všetko obrovská vďaka, úcta a obdiv. A za toto všetko ďakujeme Nášmu milovanému a láskavému Oteckovi Nebeskému, že nám všetku lásku a správnu cestu životom a všetku pomoc o ktorú pýtame odosiela cez Vás. Ďakujeme Otče Bože za všetko čo pre Nás robíš. Milujem Ťa nadovšetko za všetku pomoc a budem do konca svojho života.

Martina | 25.06.2014

Drahá pani Laura, Božie kréda sú nielen pre mňa, ale určite pre každého čitateľa tejto nádhernej stránky, "odtlačky nôh" na chodníčku k Bohu, do ktorých dennodenne vkladám krok po krôčiku tie svoje. Viem, že keď budem kráčať po týchto šľapajach, dodržiavaním Božích kréd, dostanem sa do toho najkrajšieho cieľa po ktorom tak veľmi túžim. Ďakujem za všetko, čo pre nás robíte. Prajem vám veľa veľa síl a trpezlivosti s nami všetkými.

Simona | 25.06.2014

Láskavý pane Bože, drahá pani Laura, chcem sa taktiež poďakovať za rubriku Božie kréda, ktorá je pre mňa svätá, tak ako celá táto stránka a všetky články v nej. Neprejde ani jeden deň, čo by som ju nenavštívila. Každé ráno sa zobúdzam s nesmiernou zvedavosťou, akú novinku, odkaz má pre nás náš nebeský Otecko. Je to ako novodobý google, nevieš, spýtaj sa Boha...,dokonca lepšie, pretože viem, že jedine tu nájdem vždy len čistú neomylnú pravdu a o opaku by ma nik na tomto svete nepresvedčil, pretože ja verím jedine nášmu pánu Bohu, ktorého nosím vo svojom srdci.
S láskou Simona

Lucia | 24.06.2014

Ďakujem milostivý nádherný pane Bože, že máme my možnosť čitatelia sa dostávať do Tvojej Božej pravdy tak blízko. Prajem to všetkým na svete a pekne ďakujem za tých, čo to šíria ďalej, lebo nepriamo tým pomáhajú aj mne:). Božie kréda sú pravda. Sú Tvoja Božia spravodlivosť. To o pekle mňa bolí, lebo sa do neho my sami ľudia hádžeme svojou hlúposťou a poznám veľa neveriacich. Modlím sa za nich a vidia na mojom facebooku, že Tvoju Božiu pravdu pane Bože šírim. Môže im to byť aj smiešne a mne smutné, lebo ja pravdu viem a oni nie. A to o kartárkach. Keď sa každá tá duša k peňažnej mamone chcela týmto nachmatať, tak to je zle ako každé iné zlo, ktoré namiesto pomoci dáva nelásku. A prajem týmto ľuďom, aby prestali kŕmiť svoje duše a telá len jedlom, ovládaním iných a začali vnímať Tvoju Božiu krásu pane Bože. Všetky ostatné Kréda sú úplne nádherné ako celá táto stránka a moju dušu posilňujú, Ty ma pane Bože posilňuješ a ľudia sa musia zmeniť, lebo si veľmi navzájom ubližujeme. S láskou Lucia

Erika Ďugelová | 24.06.2014

Dobrý večer, prajem všetkým čitateľom tejto prekrásnej stránky. Chcem sa s Vami podeliť o to ako mi Božie kréda otvorili oči a hlavne som našla pokoj duše. V poslednej dobe som mala ťažké obdobie, ohľadom pokúšania zlého. Keď pani Laura zverejnila na stránku Božie kréda, vtedy som pochopila, že toto je moja cesta, ktorou chcem kráčať. Rozprávam sa s Bohom každý deň, áno a každé ráno keď otvorím oči, pozdravím môjho láskavého jediného Boha. Viete aké krásne pocity teraz mám, ja som nesmierne šťastná. I keď urobila som chyby, ale tie ma posilnili. A učím sa vážiť si vyrčené slová, aby som niekoho nezarmútila a hlavne neublížila. Ďakujem Pane Bože, klaniam sa Ti. BOŽIE KRÉDA sú mi sväté. Som šťastná. A hlavne ponaučená, ako mám žiť.

Monika Duchoňová | 27.06.2014

Z celého srdca ďakujem Pánu Bohu za každý jeden odkaz, ktorý nám s láskou odovzdáva prostredníctvom Vás drahá pani Laura.
Božie postuláty pre mńa bývalého realistu boli a niektoré stále sú nie celkom pochopené napriek tomu som v nich našla kostru źivota, podľa ktorej sa snažím zo všetkých síl žiť. No cítim v nich ďaleko hlbší zmysel, než je vysvetlené v rôznych písomnostiach. A toto cítenie sa mi potvrdilo prostredníctvom Božích kréd, ktoré načierajú hlbšie do významu samotných postulátov a dávajú konkrétne rady, ako žiť v súlade s Božou vôľou.
Ďakujem vrúcne za všetko...aj za posledný príspevok drahá pani Laura, viem komu bol určený....S láskou, Monika.

Andrea | 26.06.2014

Láskavý Pane Bože, milá pani Laura, veľmi ma teší, že si môžem čítať odkazy od nášho Pána Boha. Rubrika „Božie kréda“ je to, čím by sa mali riadiť všetci ľudia, aby náš svet bol krajší a lepší. Aj ja sa stále učím a určite nekonám vždy tak, ako by som mala, ale snažím sa stále viac. Božie kréda sú mi predlohou, ako sa mám v živote správať a konať, aby nielen môj život, ale aj život nás všetkých nesmeroval k zatrateniu. 
Ďakujem Ti Otče Bože, že si ku mne taký láskavý, že som mohla nájsť cestu k Tebe, že si mi zachránil život. Ďakujem aj Vám pani Laura a pán Vlado, vážim si Vás; Vaše náročné poslanie nám všetkým otvára oči. Srdečná vďaka.

Janulienka | 26.06.2014

Láskavý náš Pane Bože a milá pani Laura, ďakujeme Vám za Božie kréda, ktoré sú krásne, pravdivé a také prenádherné, ako celá táto Božia stránka, ktorú veľmi rada čítam. Požehnaný pekný deň prajem všetkým.

Daniel | 10.06.2014

Ďakujem Bohu aj Vám pani Laura za Božie kréda na tejto Božej stránke. Dúfam, že budete do budúcna ďalšie Božie citáty publikovať. Pevne verím, že budú tak pekné a pravdivé ako tieto štyri prvé. Cítim veľkú potrebu vypovedať svoj osobný názor akú nekonečnú pravdu z nich prýštiacu pociťujem ja: každý človek na celom šírom svete ktorý si tieto Božie pravdy prečíta, pokiaľ má v svojej duši čo len trochu serióznosti, poctivosti, zdravého rozumu a najmä lásky k Bohu a druhým ľuďom musí uznať, že tieto Božie postuláty sú absolútna pravda a veľká múdrosť. Či bude človek vierovyznaním katolík, mohamedán, budhista alebo nejakej inej viery a vyznania musí uznať, že týmto hlbokým Božím pravdám sa nedá nič vytknúť. Pokiaľ chceme žiť tak, aby sme sa sami pred sebou ani pred druhými nehanbili, keď chceme zomrieť s čo najmenšími výčitkami svedomia a s pocitom, že náš život tu na tejto zemi aspoň trochu za niečo stál a z našej smrti sa nebudú druhí ľudia tešiť, ale budú hovoriť „ to bol dobrý človek škoda ho je“ bolo by dobré tieto Božie kréda napĺňať. Mne osobne tieto Božie múdrosti pripomínajú Korán, ktorý aspoň v tej verzii ktorú som čítal ja boli podobne Božími pravdami diktované Božiemu prorokovi Mohamedovi do pera a ním zapisované. Nechcem opovážlivo predpovedať lebo od toho tu je pani Laura, len dúfam a mám tak trochu tušenie, že pokiaľ zápis týchto Božích kréd bude pokračovať mohla by to byť novodobá biblia pre tento dnešný skazený svet pre jeho nápravu. Ako písal Peter prichádza „revolúcia v náboženstve.“ Podľa mňa by malo vzniknúť jedno nové CELOSVETOVÉ NÁBOŽENSTVO, ktoré by prevzalo z iných svetových náboženstiev to dobré a správne, napr. Starý zákon – desatoro Božích prikázaní, nesprávne a zavádzajúce tézy by boli vymazané a nahradené nekonečnou a všemocnou Božou pravdou.