Hrobka Ježiša Krista.

17.04.2016 21:13

Hrobka Ježiša Krista.

Zuzana | 03.01.2016.

Viem Drahý Pane Bože, že pani Laura má veľa práce s pomocou pre druhých, ale drahý Pane Bože viem, že je to v Tvojej moci nám objasniť ako je to s hrobkou Ježiša Krista. Už si nám cez láskavú pani Lauru odkázal, že Ježišovo telo je pochované v ukrytej hrobke a nie pri Tebe. Je drahý Pane Bože Ježišova hrobka tá, ktorú objavil český archeológ a momentálne sa o nej diskutuje???

 

Božia odpoveď: 

Ostatky dávno zosnulého Ježiša Krista zatiaľ nenašiel žiaden na celom vašom svete v archeologickom povolaní bádateľ, nakoľko sú ochraňované v mieste ich náleziska samotným Bohom pred zrakom celého sveta, v ktorého snaživých cieľoch sa nestáva čistota jeho myslenia a nezištnosť v získanosti týchto vašemu svetu prevzácnych telesných pozostatkov dávneho proroka, keď jediný váš Boh dobre vidí a pozná cielenosť všetkých snáh archeológov celého sveta v získaní ostatkov Ježiša Krista, z ktorého hrobného náleziska by spravili veľký biznisový obchod a dokázali by v svojej chamtivosti speňažiť aj všetok prach do posledného jedného zrnka na ktorom každá Kristova kosť ležala. Preto Boh toto odpočinkové miesto so zostatkami telesnej schránky Krista neustále v svojej bedlivosti stráži sám a nedovolí nikomu, aby položil čo len svoju holú ruku na zem jeho pohrebiska. Český archeológ, ktorého všetky médiá prezentujú ako neomylného nálezcu pozostatkov Kristoveho tela nesie v svojej duši ambicióznosť povolania ktorému slúži dlhé roky a naučenosť všetkých veľkostných skúšobných profesných jeho metód do dokázateľnosti toho, že on na isto našiel ostatky telesnej schránky dávno žijúceho Krista nie sú pravdivé ale mylne spracované v dôkazoch ich skúmania, nakoľko tento archeológ nenašiel Kristov hrob ale pozostatky patriace žijúcej veľmi dávno a zomrelej bytosti celkom inej, ktorej blízkosť s Kristovým učením bola posunutá v dobe o mnoho storočí ďalej po jeho úmrtí, aj keď oblasť územia v ktorej ostatky Krista archeológ našiel niesla obývanosť dávno žijúceho Krista svojim pobytom v týchto miestach, ale sklz v omyle viacerých storočí ohodnocujúcich vo výskume týchto kostí nastal a nikdy netvorili telesnú schránku Ježiša Krista ale dávno zomrelého obyčajného neznámeho človeka, ktorý žil na rovnakých miestach zeme po ktorých chodili nohy Ježiša Krista. Obrovská úloha celého vašeho ziskuchtivého archeologického sveta v objavovaní prevzácnych starovekých nálezov nosí v svojich cieľoch nielen ozvučiť svoje neznáme meno v profesii archeológa ale aj hlavne úmysly čo najviac speňažiť svoje vzácne nálezy a najmä tie, ktoré sa doteraz nedokázali prebádať a nájsť v cirkevnej histórii a táto téma o pozostatkoch Ježiša Krista ostáva stále otvorená a nedokončená v získanosti pravých dôkazov pre celý váš svet archeologickou bádateľskou cestou, čo v ich snahe znamenať v svojej profesii byť niekto pre tento svet vedie ich archeologické kroky do úskočnej a vedomej ich cesty neprináležiacej k ich získanej profesii a to predloženosť falošných kostí, zdokladovaných a potvrdených výskumami ako tých pravých patriacich Kristovi, čo sa nazýva v pravom pomenovaní celosvetová lož a stratené meno a česť archeologického celosvetového štúdia, ktoré sa v svojom bádaní zameriava na získanosť ostatkov z dávno žijúceho Kristoveho tela čo sa nepáči Bohu, ktorý omylnosť a chamtivosť archeologických bádateľov v týchto výskumoch Kristových nájdených akože pravých telesných pozostatkov dobre videl už v tej dobe kedy Kristus zomrel a zariadil v svojej všemocnej sile nikdy ich nenáleznosť v žiadnej dobe žiadnym smrteľníkom. Čo za nečestnú a nepoctivú hru so svetom hrá tento archeológ, v ktorého duši dostaná bola Bohom samotným cítenosť a poznanosť toho, ako sa preveľmi v svojich výrokoch mýli a cíti že nie sú správne a pravdivé, ale ustúpiť z tejto svojej ambicióznej duševnej cesty v pokore stratenej nechce, nakoľko vidí svoje zvučné meno cestovať po celom svete ako jedinom tom, ktorému sa podarilo dokázať v jeho výskumoch podloženosť pravdivosti o kostných ostatkoch Ježiša Krista, čo duša jeho cíti že nie je pravda a vycúvať späť do priznanosti svojeho omylu pred celým svetom už nechce a tak hrá svoju nečestnú hru aj naďalej v myslení tom, veď kto z ľudí neznalých archeológii mi dokáže opak keď nemám oponentov ani medzi svojimi, lebo ja svoju lož cítenou pravdou nikdy nezatienim. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.

 

  • miro | 03.01.2015

    Zaujímavé! Ďakujeme Ti Bože za odhalenie tejto zaujímavej skutočnosti.
    Už aj to idem poslať tomu archeológovi nech si o sebe prečíta a aby zistil, že niekto predsa len vie pravdu o jeho náleze...

  • Zuzana | 03.01.2015

    Ďakujem Ti drahý Otecko za odpoveď a vám pani Laura za čas. Zas sme o niečo múdrejší. Čas ukáže ako sa tento archeológ postaví pravde Božej.