Hľadaj pravdu.

17.05.2015 10:39

Hľadaj pravdu.

Peter | 25.10.2013

Drahá Laura
Na vašu stránku som zavítal keď som hladal modlitby. Vždy keď pozerám nové stránky tak sa snažím overovať pravdivosť. Je tu veľa pekných modlitieb a veľa užitočných rád(prirodzených)ktoré iste fungujú a aj súhlasím s tým ,že všetky tie okultné veci sú zlé. Jedna skutočnosť ma šokovala a to zo životom našho spasiteľa Ježiša Krista a postoj ku Blahoslavenej Panne Marií. Vy uplne popierate jeho vykupiteľské dielo a aj Nový zákon Biblie. Tieto tvrdenia sú veľmi vystražné pre mňa. Kedže sa zaujímam o pravdu a nie je mi ľahostajná pre dobro vás všetkých a pre dobro moje a na slávu Božiu pre spásu duší. Je toľko svedkov ktorý svedčia o jeho skutkoch(obrátenia ,stigmatizovaný ľudia ,eucharistické zázraky ,uzdravenia v jeho mene ,exorcisti ktorí v jeho mene slúžia ,napľnanie sa proroctiev ,ľudia ktorým sa zjavil ,ľudia ktorý sa sním stretli keď zomreli a vratili sa naspäť).
Biblia:…5 Povedal Mu Tomáš: Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu? 6 Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. 7 Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz Ho už poznáte a videli ste Ho.… Tato žena sa rozpráva s Ježišom a na jej posolstvach som nenašiel nič čo by si protirečilo a dnes som tam čítal zaujímavý text. http://www.tlig.cz/msg/vass368.html Viete ten text na vašej stranke keď tomu uveríte vás vedie ku zrieknutiu sa Ježiša a jeho spasonostného diela. Avšak sám človek nemôže splatiť dlh za hriech a preto náš všemohúci Boh poslal na zem svojho syna aby nás vykúpil jeho čistou krvou. Náš pán Ježiš Kristus pravý Boh a pravý človek zobral 100% našej viny na seba a zomrel na križi za každého jedného z nás. Taká veľká a krásna je jeho láska. Myslim si ,že toto je pasca(odmietnutie Ježiša Krista) do ktorej sa snaží nepriateľ dostať duše lebo ked Ježiš odchadzal tak nam zanechal svoju moc v jeho mene a toho sa satan tak bojí a nemá proti nám žiadnu šancu.
Ak niekto vysloví meno „Ježiš“, vtedy sa radujú všetci i celé nebo, a trasie sa celé peklo, pretože toto meno nosí ten, ktorý prijal na seba zákon; „Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca“ (Flp 2, 8-12)
Pribeh ktorý som počul: Raz sa jeden veriaci mladík dostal do spiritickej seansi kde sedeli ludia v kruhu a chceli nadviazať kontakt na známich zosnulích ,tak sa im to aj podarilo a rozpoznali hlas tejto osobi a tak sa ho každý pýtal jednu otazku a dostavali odpovede. Keď prišlo na mladíka tak nevedel čo sa má spítať a tak sa opýtal: v mene Ježiša Krista sa ťa pýtam si duša(povedal meno zomrelého). Zlý duch ktorý imitoval hlas zomrelého nemohol klamať a hrôzostrašným hlasom zaznela pravdivá odpoveď.
Tiež sa mi nezdá vaša únava ktorú mate z liečenia ludí aj ten čudný slovosled ,tažko pochopitelné odpovede niektoré, a že nemáte chodiť do cirkvi ,uznavanie reinkarnacie ktoré sa nezhoduje ani zo starym zákonom a vo vašom videu na markize mate Krista na kríži čo je uplne protichodné s tým čo uznávate za pravdu. O vašich daroch nepochybujem čo dokážete ale je tu ešte jedna možnosť ,že ste podvedená a dary máte od zlého. http://www.tv7.cz/?vid=2562 Nech vás žehná pán a nech vo vašom živoťe oslávi svoje meno a nech vám dá svoje svetlo a ducha svätého. Amen s Láskou Peter.


Božia odpoveď:

Prečo hodnotíš post Krista z pozície všemocného Boha?
Žil si jeho celý pozemský život v tej dobe, kedy žil on a bol prorokom? Prečo hodnotíš jeho miesto žitia na zemi ako neomylnosť jeho bytia, v ktorého chode nikdy nezhrešil? Keď každá jedna duša nesie na svojom duševnom chrbte hriechy a tie niesol aj on. Ktoré zlo sa v mojej Laure za Boha skrýva sa nesú vaše neverecké pálivé jazyky, ktoré dotykom svojim chcú spochybniť moju Lauru od cesty kráčanej podľa vôle Božej a ubližujú jej duši svojim nevereckým a pochybovačným slovom o schopnostiach, ktoré som jej veľkostnému postu nadelil do spásy vašej celej existencie. Kto považuje Krista za svojeho Pána a jediného Boha, tak sa nesmierne voči svojemu Bohu rúha a to ste vy všetci zarputilí kresťania, ktorých duševná slepota postavila tvár Krista nad všemoc Boha a klaniate sa obyčajnej duši zomrelej, v ktorej moc nad moc Božiu veríte a oveľa ľahšia cesta nesená pre vaše zlomyseľné duše je ponižovať a haniť moju Lauru za Božiu pravdu odkázanú pre vaše duše do nového obzoru vašeho pohľadu, ktorého náhľad neobsahuje ani nový a ani starý zákon tak, ako vašim dušiam odkazujem ja Boh sám, čo znamená pre tvoju dušu, aby si ctil viac svojeho Boha ako zhodnotený podľa nevieryhodnej literatúry v klamstve zapísaný post Ježiša Krista, do moci ktorého váš celý svet dostal úctou pokľak a na Boha celkom zabudol a toto je pre tvoj duševný náhľad tá pravá a správna viera, ktorej krédo odkazujem do zapísaných slov cez duševný príjem mojej Laury, do odvahy ktorej stratenej sa nemusím báť, že by zaprela svojeho Boha za stratenú úctu svojeho mena od takých ako si ty v svojej duši cirkevnými zákonmi a písmami zo starej literatúry oklamaný a kruto podvedený, čo nedokážeš však poznať a niesť budeš svoj duševný omyl až za hrob a na druhej strane v súdení poslednom pochopíš a nedokážeš na svoju obhajobu pred svojim Bohom povedať ani slovo tomu ver, za zlé a nesprávne nasmerované svoje obvinenia, ktoré by mala tvoja duša poslať nie obvinou na moju Lauru ale priamou cestou do Vatikánu, v centre ktorého peklo vládne a nie v mojej Laure ako ty tvrdíš odvážne. No váž svoje slová obvinenia, nakoľko moja Laura odkazuje celému svetu moje Božie slová, čo ty popieraš a snažíš sa z nej pred všetkými zjavne urobiť démona. Preto začni opatrnosťou svojej duše cúvať v svojich slovách obhajujúcich Krista, ktorého životopis si nikdy v pravde nepoznal obviňujúc moju Lauru z diabolstva, lebo staviaš proti sebe Boha do ktorého odovzdaných pravdou slov svetu vášmu kritiku staviaš a radšej oľutuj pred svojim Bohom túto svoju duševnú chybu, aby nepochopenosťou svojich omylov nepadol si na dno! Do Božej odpovede bolo toto odkázané Božie slovo zapísané dušou Laury správne. Amen.


Môj vlastný odkaz pre Petra:
Predchádzajúce vety sú priamy odkaz od samotného Boha, ktorý som svojim duševným príjmom zachytila ako odpoveď pre Vás Peter. Tieto nasledujúce slová sú moja vlastná reakcia a odpoveď na Váš príspevok. Začnem reakciou na Váš údiv, že som z tejto práce „ podozrivo unavená“. Skúste Vy pracovať 12 až 14 hodín denne, keď začínam skoro ráno a končím po polnoci. Do toho treba rátať nielen moju duševnú námahu pri správnom prijímaní Božích diagnostík pre chorých a liečebných procedúr, kde len príkladom uvediem: keď prijímam liečebnú pomoc pre chorých na chrbticu, keby som v niektorom cviku pre takéhoto človeka zapísala napríklad ohnúť trup do prava miesto do ľava, cvičil by zbytočne, ba ešte by sa mu mohlo naopak pohoršiť. Veľmi sa pri tejto práci musím sústrediť a napínam každú duševnú strunu obrazom povedané až do prasknutia, aby som liečebné procedúry prijala správne a neomylne, aby ľuďom pomohli. Kto nezažil ten nepochopí! Chcem ľuďom pomáhať a neostať v ich očiach ako podvodník. Cítim veľkú zodpovednosť za každého prosebníka o Božiu pomoc, aby som ho náhodou svojim schybením o túto správne prijatú a odovzdanú Božiu pomoc nepripravila. Pracujem tak isto aj cez víkendy, kde spolu s manželom prijímame žiadateľov o Božiu pomoc, Božie diagnostiky a liečebné procedúry vysvetľujeme aby ich správne ľudia pochopili a napĺňali. Takže pracujem nepretržite aj niekoľko týždňov v kuse bez prestávky čo len jedného dňa voľna. Treba do tejto mojej práce zarátať aj denné niekoľko hodinové modlenie sa k láskavému nášmu Pánu Bohu a aj určité duchovné cvičenia, ktoré musím vykonávať na Boží príkaz. Zároveň vkladám pre Vás čitateľov Božie odkazy, liečebné kúry od Boha a iné múdrosti na internet, čo ma stojí tiež nemálo času a duševných síl. Skúste takto pracovať Vy Peter bez prestávky ako som tu opísala a toľko hodín denne a zároveň s takým pocitom zodpovednosti za množstvo ľudí, ktorým chcem Božími liečbami pomôcť ako pracujem ja a nebyť pritom vyčerpaný. To by bolo podľa mňa podozrivé! Som tak isto človek z mäsa a kostí ako všetci ostatní. Dovolím si tvrdiť, že keby ma náš láskavý Boh neposilňoval svojou silou, túto prácu by som s takýmto nasadením nedokázala vykonávať. Ďalej čo sa týka Božieho vyjadrovania v Jeho odkazoch pre ľudí je pochopiteľné, že Boh sa vyjadruje tak ako On sám chce a nebude sa nikomu prispôsobovať. Ja len do bodky a písmena zachytávam presne Božie vyjadrovanie a tak ako počujem zapisujem. Nedovolím si nič na Božích odkazoch a ich slovoslede meniť len aby sa to zopár pochybovačom páčilo. Aj tak takíto pochybovači len hľadajú v texte zámienku ako Božie slovo spochybniť. Čo sa týka kríža, už bolo na mojej stránke Bohom vysvetlené a je to uložené v rubrike Božie odkazy. Treba len pozornejšie čítať túto stránku. Ale predsa len ešte k tomu uvediem od Boha: Kríž je mocný symbol ochrany a chráni nás ľudí pred všetkým zlým. Ukrižovaný Kristus na ňom znázornený silu kríža neoslabuje. Nie je to nič na kríži zlé a nevhodné. Boh ani ja sama sme na tejto stránke nikdy Krista nezatracovali. Bol to prorok dobrý, veľa tu na zemi pre ľudstvo vykonal akurát na sklonku svojho života schybil, čo si aj na kríži Božou spravodlivosťou odčinil, aby nemusela jeho duša pykať v pekelných sférach, ale utrpením na kríži očistená od hriechu mohla ísť k Bohu. Laura

 

RE: Daniel | 19.11.2013

Chcem aj ja prispieť reakciou na Petra. Tiež chcem podporiť a doplniť pani Martu. Ako správne písala a tiež aj Peter písal správne, že Boh Máriu matku Ježišovu miluje a samozrejme aj jej syna Krista. Ale to neznamená, že sa týmto dvom máme klaňať a uctievať ich viac ako samotného Boha. Toto sa momentálne deje vo všetkých katolíckych kostoloch po celom svete, niekde viac niekde menej. Stačí keď si len zapnem televízor a pozerám nejaký zahraničný film kde je nejaká scéna v deji filmu znázorňujúca pohreb, svadbu alebo iný cirkevný obrad, všade počujem vyjadrenia ako napríklad Kristus náš pán, Kristus náš Spasiteľ, panna Mária Bohorodička. Pripadá mi to ako by Mária porodila samotného Boha. Ako môže byť Kristus náš pán? Našim Pánom je jediný náš Stvoriteľ-milostivý BOH, ktorý jediný nám dáva a zároveň aj berie život. Môže toto urobiť Kristus? Ako píše pani Laura Kristus bol dobrý prorok, urobil pre ľudstvo na zemi veľa dobrého a istotne ho Boh miluje. Ale Boh sa na nás hnevá ak sa klaniame Kristovi a „Bohorodičke“ a Boha spomíname len okrajovo, čo v súčasnosti robí celosvetová katolícka cirkev. Nenápadne a pomaly nás odkláňa od uctievania Boha a podsúva nám falošné modly. Čo píše pani Laura dáva velikánsku logiku a zmysel. Stačí nám obyčajný sedliacky rozum a jednoduchá logika asi ako že 2+2=4 aby sme si uvedomili, že sú to nikým nevyvrátiteľné skutočnosti, ktoré pani Laura na svojej stránke uvádza. Sám za seba môžem povedať, že hoci som bol vychovaný a dosť prísno svojimi rodičmi v katolíckej cirkvi a chodením do kostola, po podrobnom preštudovaní stránky pani Laury viem, že už nikdy nevstúpim do kostola pokiaľ tam bude farár, nikdy pred ním nepokľaknem a nevezmem hostiu do svojich úst, nikdy nevstúpim do spovedelnice aby som sa spovedal kňazovi, ktorý je pravdepodobne viac hriešny ako ja po prečítaní článku o „zneužívaní miništrantov kňazmi I. a II.“ čomu verím, lebo to samotná cirkev konečne priznala, prebehlo to správami v médiách po celom svete. Je mi z nich na vracanie! S istotou viem, že keby som sa držal katolíckej viery a cirkvi ako takej, nedošiel by som ku spáse ako oni tvrdia, že len cez cirkev sa dostaneme k Božiemu spaseniu ale naopak cez cirkev by som sa dostal k večnému zatrateniu. O opaku toho čo tu teraz uvádzam ma už nepresvedčí žiaden katolík, kňaz, biskup ani samotný pápež. JA UŽ CIRKVI NEVERÍM A NIKDY VERIŤ NEBUDEM!!! a môžu si za to sami, lebo keď pozerám na celú históriu cirkvi od dávnych dôb až po súčasnosť vidím len samé násilie, nespravodlivosť a túžbu po moci. Len okrajovo spomeniem inkvizícia: mučenie nevinných ľudí, križiacke výpravy do Jeruzalema- státisíce mŕtvych v mene Boha, križovanie fašistických tankov pápežom počas druhej svetovej vojny až po súčasné sexuálne zneužívanie mladistvých cirkvou. Všetko len odpor a hnus! Môj osobný názor: neverím že Boh takejto cirkvi žehná, ktorá podľa nej má Boha na zemi zastupovať. Je mi to na smiech! Obdivujem pani Lauru za to, že na celom internete je jediná(ja osobne som iného človeka nenašiel), ktorý tak nebojácne, otvorene a odvážne odkazuje Božie pravdy celému Slovensku a svetu. Robí to isto s vedomím toho, že vie aká je cirkevná mašinéria na svete veľmi silná a pritom sa nebojí. Želám Vám pani Laura veľa síl a odvahy do ďalšej Vašej práce. Katolíci majú cirkvou vymyté hlavy a boja sa o istoty ktoré im cirkev vštepila, že o ne prídu. Preto len z mohutného strachu si dávajú klapky na oči a nechcú vidieť nič iné, len aby neostali sklamaní, že dlhé desiatky rokov verili v podvod. Bola by to pre nich veľká duševná rana. Preto nechcú priznať nič iné. Ale nebojte sa, pomaly sa rozširujú rady ľudí, ktorí po prečítaní vašej stránky rozmýšľajú a prikláňajú sa k Vašim názorom. Boh cez Vašu dušu sníma závoj temnoty z ich očí aj keď to boli predtým v niektorých prípadoch zarytí katolíci. Je a bude nás čoraz viac tých čo milujeme Boha. Pani Laura nedáme si Vás!!!

RE: Mária 

Pán Daniel krasne ste to napísal, plne suhlasím s tým čo ste napísal. Vystihol ste to naozaj do bodky. Veľmi som sa potešila keď som čítala váš príspevok, napísal ste to ozaj dobre. Pane Bože veľké Ďakujeme, milujeme Ťa. Pani Laura nám všetkým otvára oči a to je dobre.

RE: Marianna 

V prvom rade by som sa chcela poďakaovať Pánu Bohu za to, že práve Slovensko, zlú a závistlivú krajinu obdaroval a k to smiem tak povedať takou úžastnou, nebojácnou a odvážnou ženou,pani Laurou. Pani Laura ďakujeme vám za pomoc.Nebyť vašej odvahy a silnej viery v Boha,väčšina z nás ľudí by zomrela zatratená. Ja som si vždy myslela že verím v Boha. Chodila som do kostola, modlila som sa ruženec (sem tam...vtedy som si myslela že robím zle keď sa ho každý deň nemodlím), prosila každý večer Ježiša aby ochraňoval moje deti a celú moju rodinu a prosila som o to aby som aj ja bola zdravá, šťastná a pod.
No keď moje modlitby neboli vyslišané tak ako som si to predstavovala ja, tak vtedy som sa hneď pýtala ale už Boha že prečo to všetko trápenie, veď sa modlím, a verím ťi...No teraz viem že som neverila iba som a za vieru v Boha skývala. Teraz viem že viera v Boha znamená nepochybovať a aj v tých najhorších chvíľach sa obracať tvárou iba k Nemu a za všetko, aj to zlé čo sa nám v živote stane mu musíme hneď poďakovať lebo to čo sa nám stalo sa stalo z nejakého dôvodu,niečo nás to malo naučiť. Takže nie sa pýtať Bože prečo sa to stalo práve mne ale treba si vstúpiť do svedomia, zamyslieť sa nad svojim životom, ďakovať za všetko,pestovať v sebe lásku a nie zlosť a nenávisť. 
Ja som v živote vždy niečo hľadala a z ničím som nebola spokojná, málo som ďakovala. Prešla som si pozit.myslením ktoré ma nenápĺňalo , stále som pochybovala, čítala som akože nádherné knihy o anjeloch no stále som bola plná nedôvery a otázok, medzi tým som išla sem tam do kostola že vraj najsť pokoj na duši, no veľakrát som z tadiaľ odyšla plná hnevu keď som si pomyslela napríklad len na farárovu kázeň s ktorou som nakoniec nesúhlasila a postupne som úplne prestala chodiť do kostola lebo som začínala cíťiť že tam ničo nie je v poriadku. Zamýšlala som sa nad tým či žehná Boh takým ľudom ako sú kňazi, ktorý páchajú toľké zlo ? No zároveň som mala pocit viny že do kostola nechcem chodiť a preto toľké nešťastie v živote, no bála som sa o tom niekomu priznať....Potom prišlo obdobie veľkých bolesťi v krížoch a vtedy som stále hovorila Bože pomôž mi, Bože pomôž mi a pomohol mi. Poslal mi do cesty človeka ktorý ma priviedol k pani Laure a ona mi odovzdala odkaz od Nášho Pána Boha na boľavé kríže. Prvý krát som o odkaze pochybovala aj naprik tomu že sa mi poľavilo. No tie Božie odkazy ktoré som si čítala ma nesmierne miatli. Veď to čomu som doteraz verila vlastne nebola pravda. Bojovala som zo sebou. Niečo mi vravelo ideš správnou cestou, no keď som o tom niekomu povedala mysleli si o mne že som asi blázon. Bála som sa o tom niekomu povedať, lebo Božie odkazy neboli vždy najkrajšie, nepotvrdzovalo sa to že Boh je nekonečné milosrdenstvo a že nám všetko vždy odpustí a že to stači jeden deň oľutovať a na druhý deň nám je odpustene. A na další deň môžeme opäť zhrešiť, však sa vyspovedáme a potom bude zase dobre a že takto to funguje celý život.Nie teraz už viem, už som pochopila že Boh je nekonečné milosrdenstvo, nekonečná láska,nekonečná dobrota a že keď sa aj my snážíme zmeniť k lepšiemu tak On nás vysliší a pomôže nám no nejde to zo dňa na deň, niekedy mu za to všetko zlo ktoré sme v živote napáchali musíme lásku a vernosť prejavovať dlhší čas aby sme ho presvedčili o tom že sme sa zmenili a že viac Ho už nezradíme,že nebudeme o jeho odkazoch pochybovať a príjmeme ich bez zbytočných otázok. Ja teraz citim že som na správnej ceste že verím v toho právého Boha a o pani Laure už viac pochybovať nebudem. Ježišom a Máriou sa nerúham no snažim sa riadiť desatoro Božími prikázaniami a prvé z nich hovori: NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA ABY SI SA IM KLAŇAL. A toto prikazanie ma tiež ubezpečilo v tom že cirkev vodu káže a vino pije.....Boha máme všade naokolo, modliť sa k nemu a ďakovať mu za všetko môžeme kdekoľvek sa nachádzame. A ak sú naše modlitby naozaj úprimné vždy sú vyslišané. Bože môj ďakujem ťi za to že si mi dal šancu napraviť svoje chyby. Sľubujem ťi že ťa viac nesklamem. Miľujem ťa Bože môj.

RE: Daniel 

Pani Marianna. Musím Vám vystrúhať poklonu na Váš príspevok. Je cítiť, že píšete od srdca a samé múdrosti. Najmä ma zasiahlo Vaše poukázanie na prvé prikázanie z desatoro Božích v Biblii zapísaných. Mňa samého to nenapadlo, ale ďakujem že ste našla ďalší argument ako spochybniť cirkevné bludy vtĺkané celému svetu. Ako máme mať jedného Boha, čo nám desatoro prikazuje, keď cirkev tvrdí, že okrem samotného Boha máme ešte ďalších dvoch a to Krista a ducha svätého. Samotná cirkev desatoro nepopiera a pritom tvrdia niečo úplne iné. Ako som už písal stačí základná logika 2+2=4 a prídeme na to, že si cirkev sama protirečí a trepú totálne nezmysly. Kto len trochu rozmýšľa, musí ich podvody jasne vidieť. Ďalej chcem ešte uviesť a doplniť to, čo pani Laura na svojej stránke uvádza, že cirkev vyzýva ľudí po celom svete najmä tých bohatších, aby prispeli chudobným. Ľudia rozmýšľajte! Netvrdím, že by majetní ľudia chudobným pomáhať nemali, ba naopak je to pokiaľ sú v Boha veriaci doslova ich povinnosť pomáhať blížnemu svojmu, ale všimnite si ten rozdiel. Aj keď je človek napríklad podnikateľ, musí ťažko pracovať aby sa k peniazom dostal najmä v dnešnej dobe, kedy podnikateľom najmä tým drobným osud moc nepraje. Niektorí pracujú celé dni od rána do večera vrátane víkendov, aby si svoje peniaze zarobili. Kňazi a farári vôbec nemusia ťažko pracovať a snažiť sa zarábať peniaze. Sedia na svojich tlstých zadkoch, pchajú si bruchá a jediné čo robia hlásajú bludy do sveta. Peniaze im ľudia sami od seba dávajú, k čomu ich oni sami vyzývajú. Okrem toho berú ešte od štátu aj plat. Celý svoj pohodlný život nemusia ťažko pracovať vo fabrike, snažiť sa podnikať alebo nejako inak zarábať peniaze. V poslednej dobe v médiách rezonujú správy o cirkevných reštitúciách príkladom uvediem v Čechách si vydobili desiatky miliárd českých korún. Pýtam sa Vás ľudia čítajúcich túto stránku? Načo sú cirkvi toľké miliardy? Nemajú dosť? Sú farári nejakí bezdomovci? Nemajú kde bývať a nemajú čo jesť? Ako už pani Laura písala v každom meste a dedine je fara pri kostole honosná budova. Žijú si ako v bavlnke. Nie sú to žiadni žobráci ani chudáci. Čo, chcú mať ešte viac? Ľudia rozmýšľajte o čom vlastne cirkev je a najmä tá naša rímsko-katolícka. Pchajme im ďalej peniaze, nech sú ešte viac bohatší a tlstejší. Ja viem prečo celosvetová cirkev potrebuje toľké miliardy. Kto vlastní obrovské množstvo peňazí má veľkú moc. Peniaze znamenajú moc. A pomocou tejto finančnej moci sa snažia ovládať celý tento katolícky svet. Montujú sa vládam v štátoch do rozhodovania a mohutne ovplyvňujú pomocou financií chod tohoto sveta v svoj mocenský prospech.

RE: Marta

Milý Peter

Už len toľko. Nikto nepopiera Ježiša, či panenku Máriu. podstata celého je to, že treba ďakovať Bohu a vždy len Jemu, lebo aj keď Ježiš či Mária sú v nebi sú tam len v ďaka Bohu. Prečo má Mária, či Ježiš robiť prostredníka v našich modlitbách, keď Boh chce aby sme prosili priamo Jeho. Verím, že nájdete pravdu. Modlím sa za Vás. Som žena, ktorá vyrástla v cirkvi. Celý život v kostole, besiedka, náboženstvo, mládež a sama som učila nedelnú besiedku. Poviem len toľko, KDE BY SME BOLI BEZ BOHA??? Kto vybral pannu Máriu aby porodila proroka Ježiša? BOH!!! Kto dal dar Ježišovi aby pomáhal ľuďom a šíril BOŽIE slovo? BOH!!! Tak PREČO sa máme modliť k Ježišovi alebo k Márii? Kto ich vybral za svätých? Len my ľudia. Kto nám dal na to právo??? Kde sa o tom píše? V biblii je veľa o Božích prorokoch a ja som šťastná, že tiež jedného poznám. Ďakujem Pánu Bohu, že nás priviedol k pani Laure. Ďakujem.