Farárove nezmysly.

22.03.2015 12:07

Farárove nezmysly.

Daniel | 13.03.2015

Musím reagovať na farárove zvratky, ktoré vydávil ako odpoveď na fundovaný Petrov príspevok. Ešte viac hlúpeho človeka ako je tento farár treba hľadať po celom svete, možno sa už väčší ani nenájde. Tento človek nepochopil informáciu, ktorou chcel Peter povedať, že keby s takýmto listom alebo s takýmito tvrdeniami vystúpil v dobe temna, keď upaľovali čarodejnice a vládla inkvizícia na verejnosť, tak by ho upálili na hranici, alebo sťali, poprípade mučili tak dlho pokiaľ by nesúhlasil s cirkvou a nemiloval blížneho svojho tak ako inkvizícia milovala blížnych svojich, viac ako seba samú a túto lásku k blížnemu svojmu dokazovali a ukazovali tým, že ich mučili. Verím tomu, že aj tento farár by sedel tiež v prvej rade ako divák a radosťou by dupkal nohami a tlieskal rukami do rytmu s výkrikmi mučeného. To že sa za Petra bude modliť, to sú zas len jeho falošné, verbálne grcanice. Nikdy by to neurobil, lebo nenávidí všetkých ktorí nesúhlasia s jeho cirkevnými bludmi. Lebo keď jeho svedomie mu dovolí potupiť takýto pravdivý článok, kde aj on sám keď čo len trochu pozná históriu svojej vlastnej inštitúcie do ktorej patrí a aj keď si to nechce priznať v duši musí cítiť, že slúži inštitúcii ktorá baží iba po moci, peniazoch, svetskej sláve (ako napríklad ich pápež) a pritom žiť v zvrhlosti a hriechu. Na príklade tohto farára vidieť, ako sú kňazom v seminári doslova vymývané mozgy, kde pri vymývaní ich hláv museli použiť nejaký kvalitný saponát, aby tam neostalo ani smietko zdravého rozumu a logického uvažovania a mohli tam nasúkať celý katolícky Nový zákon a absolútne vôbec nič viac. Takže všetci kňazi česť výnimkám, ktorých je ale isto veľmi málo sa riadia DOGMATICKY GEBUZINAMI z Nového zákona, lebo im bol za mnohé roky vtĺkaný do hláv akože to jediné je pravda a nič iné byť pravda nemôže. Tento konkrétny farár a jemu podobní sú fanatické monštrá vytvorené katolíckou cirkvou, kde majú cirkevnými klamstvami za tie dlhé roky tak nadupanú hlavu, že sú zbavení vlastného rozumu, zdravého úsudku a logiky. Dajú sa prirovnať k islamským fundamentalistom, akurát s tým rozdielom, že v tunajšej „relatívne“ vyspelej Európe si nemôžu dovoliť vytvoriť svoj „kalifát“ podobne ako to robí islamský štát. V svojom vyjadrení farárko píše o apoštoloch a ich nejakých apoštolských skutkoch. K tomu len toľko, že celý Nový zákon je kňazskými kompilátormi popretáčaný, kde si každý z nich chcel vsunúť svoju vlastnú múdrosť ako si to kto sám predstavoval ako to mohlo za Kristových a apoštolských čias byť. A ešte ho popretáčali aj preto, aby poslúžil vtedajším mocenským cieľom cirkvi. Čítal som mnoho publikácií od renomovaných historikov nepatriacich k žiadnej cirkvi, tým pádom nezaťažených...ktorí s nadhľadu tieto veci písali a uvádzali v svojich dielach. Nebudem dávať odkazy na konkrétne písma, lebo je toho strašne veľa (kto chce si ich nájde). Takže nech mi tento farár nešermuje v svojich argumentoch pred očami apoštolmi, lebo celé tieto apoštolské skutky z Nového zákona môžu byť a s najväčšou pravdepodobnosťou aj sú výmysly a klamstvá vtedajších rukopiscov. Ako píše jeden nemenovaný americký historik a vedec, z Nového zákona je pravda už len to, že Kristus existoval a mal matku Máriu. Zbytku Nového zákona sa veriť nedá a sú to zlátaniny dávnou cirkvou vykonštruované. Nechcem čitateľa unavovať dlhým príspevkom a ani mne sa už nechce písať. Takže s ďalším vyvracaním ale hlavne logickým na rozdiel od uklamanej cirkvi prídem v ďalšom príspevku. Napr. akože Mária nikomu nepomohla, ale bol to satan ktorý bol „za Máriu prezlečený.“ Ale o tom až nabudúce.
PS:
Zabudol som na to hlavné. 
Prečo sa hlúpy farárko nevyjadril k historicky dokázaným skutočnostiam hriechov doslova zločinov proti ľudskosti svojej cirkvi? Prečo ostal ticho a ani slovkom sa nezmienil v obhajobe zločinov ktoré napáchala?
- Predávanie odpustkov hriešnikom v cirkevnej histórii
- Upaľovanie „čarodejníc a kacírov“ - Španielska inkvizícia
- Križiacke výpravy trvajúce niekoľko desiatok rokov s cieľom ovládnutia Jeruzalema kresťanmi, kde toto nariadil samotný vtedajší pápež. Presný dátum neviem, ale pri konečnom dobytí Jeruzalema križiakmi okolo roku 1090, keď bolo celé arabské vojsko vybité, križiaci vyvraždili všetko civilné obyvateľstvo Jeruzalema vrátane malých detí a žien, kde historici udávajú číslo 30 000 len na civilnom obyvateľstve. A TO VŠETKO V MENE BOHA.
- Zneužívanie maloletých detí
- Porušovanie celibátu, lebo mnoho z duchovných má zatajované nemanželské deti zo svojimi „gazdinami“ alebo inými ženami. 
Sú známe prípady, kedy katolícki duchovní navštevovali erotické salóny a verejné domy. A málo ich nie je.
To je len pár hlavných bodov, ktoré som uviedol. Dalo by sa toho napísať omnoho viac, ale už len toto stačí, aby si rozumný človek urobil predstavu o serióznosti tejto celosvetovej mafiánskej inštitúcie, ktorá sa volá rímsko – katolícka cirkev. Ja osobne by som sa hanbil priznať k tomu, že som farárom v tejto naskrze skazenej inštitúcii a členom klubu takejto bandy pedofílov a homosexuálov.

 

RE: Peter | 13.03.2015

Daniel zase super príspevok a reakcia na farárove gebuziny, Bravó.
Tak farárkovci, treba si len pozorne prečítať čo Daniel, Peter, Robo, Miro.... a ďalší bojovníci Boží píšu tu na tejto prekrásnej Božej stránke a pochopiť to a nahodiť ističe vo vašich vygumovaných hlavách, aby ste pochopili, že v kostole hlásate len lož a že ste tou lžou kompletne pretkaní, až sa vám z huby práši. 
Nie veru, nás Božích bojovníkov nezastavíte vy vymydlené mozgy!!! Budeme bojovať hlásaním Božej pravdy a verím, že nás bojovníkov bude čím ďalej viac a viac a k tomu nám dopomáhaj Pán Boh Nebeský, Amen.

RE: Lucia | 13.03.2015

Super napísané milý Daniel a súhlasím. Rada čítam príspevky, ktoré majú hlavu a pätu. S láskou Lucia