Evanjelická cirkev.

23.03.2016 15:46

Evanjelická cirkev.

Dobrý deň pani Laura, chcel by som sa opýtať Pána Boha aký má názor na evanjelickú cirkev, či je rovnaká ako katolícka cirkev? Ďakujem. (Marek H.)

 

Božia odpoveď|23.03.2016  

Do žiadnej odlíšenosti Boh nesmeruje od katolíckej cirkvi toto náboženstvo ktoré zdieľa tiež nemálo ľudí a obe cirkvi majú to spoločné v svojej náuke, že činia modlárstvo v ktorého odovzdávaných postulátoch svojich učení znesväcujú najvyšší post Boha v dušiach nevinných, čo sa Bohu nepáči a znova odkazuje opakovaným slovom Božím, že váš svet duševný žiadnu cirkevnú ustanovizeň nepotrebuje, nakoľko dostáva v svojich učeniach oddané svoje veriace duše do večného zatratenia pozdvihnutím veľkostnej sily modiel k ich prosbám oproti tej Božej a žiadna na celom vašom svete cirkev neučí nikoho, že Boh je len jeden ako obsahuje prvý postulát z Božieho desatora, keď Božiu veľkostnú silu a moc nad celým svetom vložila každá cirkevná hierarchia do sily ničotných sôch ako modiel postavených pred tvár kajúcnika prosiaceho o pomoc svojeho Boha, na ktorého veľkostnú existenčnosť vo svojom vierovyznaní veľmi skoro zabúda v prvotnom vstupe do chrámu akéhokoľvek vyznávaného cirkevného učenia. Každý jeden veriaci venuje veľkú pozornosť prekrásne maľovaným sochám a lemovanými zlatými farbami oknám synagógy čo sa jeho pohľadu páči, nakoľko všetky tieto v ukážkach prezentácie cirkevného chrámu skoro každého, odvádzajú dušu veriaceho človeka ďaleko od Boha v myšlienkach keď sa najviac jeho pohľad sústredí na pestrofarebné rúcho a akože Božie slovo vypovedané z úst farára z ktorých postavenia cirkevného je každá duša nesmierne špinavá a hriešna v skutkoch a na príkazné slovo vy duše takýchto modloslužobníkov padáte na ich povel na studenú dlažobnú kostolnú zem a klaniate sa do každého svätého cirkvou vyhláseného ako vašeho ochrancu a pomocníka, mŕtveho človeka Krista Ježiša a jeho zosnulej obyčajnej ženy matky Márie, duch svätý znamená pre váš celý svet oveľa viac ako existenčnosť a jedinečnosť Boha a duša ty zvedavá túto otázku čo mne svojemu Bohu si položila, myslíš si že mám cirkev evanjelickú rád alebo len katolícku nie? Moja odpoveď znie, že všetky cirkevné odnože sú z priamosti pekla vytvorené a zastavujúce Božej láske odovzdávajúce každodenné svoje učenie medzi svet nevinných duší omšami nazvané presne v satanskom pláne, ktorého výučný list z cirkevnej náuky navždy duše v ňom žijúce postavil nie milovať jediného Boha v učení pravidelnom omšovom, ale všetky modly ktoré obsahuje kostol ako krásne ozdoby a kde je váš Boh v počutí omšovom? Z úst žiadneho cirkevného kazateľa nevychádza veta milujte svojeho len jediného Boha a keď sme sa na tejto dnešnej omši my veriaci stretli, tak pokľaknime v svojej úcte na holú zem a spoločne vyznajme dušami ako Boha veľmi milujeme a navždy budú naše duše patriť iba Jeho Božej vôli. Ktorý kazateľ hlása tento povel pred svojimi veriacimi ani jeden, lebo kto by sa predsa klaňal ich draho zrekonštruovaným a zlatom omaľovaným soškám, keď by nemohli ďalej od svojich veriacich pýtať peniaze na chod a rekonštrukciu svojeho kostola, keby všetkým dušiam v každom chráme stačila iba prítomnosť Boha v ktorej nachádzala by vždy každá duša vyslyšanosť svojich slov a bez zbytočných výdavkov na kostol, cez ktorých získanosť pre farára sa kŕmi novými dušami celé peklo, nakoľko čo ponúka ako lákadlo pre vaše duše a oko sa volá krása, bohatstvo, čistota a lesk predmetov v cirkevných chrámoch v ktorých za vaše poskytnuté peniaze farárovi do kešene každý diablov sluha rád poupratuje a všetky modly od prachu poobmetá aby nestratili svoju moc a lesk pre vašu nekonečne slepú dušu a nesprávnu vieru odovzdávanú pletkám ligotavým v kostoloch a nie svojemu Bohu, čo nesie celý váš svet Božej láske sa vdaľujúci priamosťou do pekla a verte tomu, že ono skutočne existuje a je veľmi pálivé a bolestivé. Duše mnohé žijúce na svete majú svoje mená zapísané v súdnej Božej a spravodlivej knihe pravdy ako odsúdené a bez šance samonápravy ich dušami, keď čas ktorý dostali od Boha poskytnutý k náprave svojich karmických chýb nesprávne využili a oblizujú v cirkevných chrámoch Kristove drevenné alebo z porcelánu vymodelované nohy zafarbené falošnou krvou do krikľavo červena, len aby každý veriaci svojou ľútosťou čo najviac bozkov tejto mŕtvej modelnej soche odovzdal a takéto duše nedostávajú od Boha šancu na nápravu nebo pri blízkosti svojeho Boha obývať lebo zapredali svojeho Boha za Kristove mŕtve nohy a usmievavú tvár sošky Márie jeho matky, ku ktorej sa každý veriaci správa s takou úctou a rešpektom pred jej silou, že skoro kráča do jej blízkosti nadnášaním svojich krokov nad zemou aby nevyrušil ju v práci a robených zázrakov pre svet. Do nesmierneho hnevu som Boh ja sám vašemu svetu vnesený a dostane každá jedna duša z vás spravodlivo čo si zaslúži, lebo prvé Božie prikázanie sa stalo pre celý svet ako najdôležitejšie zamenené za cirkevné učenie, ktorému dôverujete všetky duše najviac a nasledujúce Božie prikázania pre váš svet tiež neplatia ako napríklad smilstvo, lebo svet váš ovládol sexuálny voľný štýl lebo je beztrestný v zákonoch ale nie pred Bohom až natoľko, že za chvíle sexuálneho uspokojenia s novým partnerom ste ochotní a mnohí z vás navždy pochovať manželský prísažný sľub a zriecť sa svojej rodiny a napríklad láskavej a dobrej manželky s deťmi za chvíle prekrásnej rozkoše s niekým, koho možno ani dobre nepoznáte ale zmena je život si poviete a hanba byť stálicou v dobrom a stabilnom manželstve. Preto svoje konania takýmto dušiam neomlúvam a budú súdení na súde poslednom veľmi spravodlivo. Akou cestou vaše duše kráčajú v svojom celom živote, akú vieru k Bohu nosia v svojich vnútrach, ako často klaňajú sa kostolným sochám, ako dodržiavajú sľub vernosti a lásky až po hrob v svojich manželstvách, tak taký domov budú mať po svojej telesnej smrti pripravený, lebo celé peklo sa pokiaľ budete žiť neprestane o vaše duše v snahe získať vás do kráľovstva pekelného navždy snažiť a bude vaše duše celý život pokúšať, ale ako na váš svet pozerám, vy k tomuto pekelnému hrobu mnohé smerujete, lebo celému peklu už tu na zemi slúžite keď ste zlí a porušujete zákony Božie zamenené cirkvou za vyhovujúce a novovytvorené pre pekelný svet, ktorý vás pochová do svojeho navždy horiaceho podzemného ohňa pekelného, hĺbka ktorého nemá dna a stále v ňom počet duší pribúda. Vaša viera do akéhokoľvek cirkevného učenia sa stáva priamočiarou cestou do večného ohňa pekelného, ale vaša duševná viera v jediného Boha je tá jediná cesta do duševného spasenia a náruče láskavej vašeho Boha. V konečnom výsledku ako získať lásku svojeho Boha pre seba znamená naučiť sa Ho čo najskôr nájsť a milovať dušou, lebo inej cesty do získanej priazne a lásky Božej pre vaše duše niet. Touto odpoveďou sa správne prijal odkaz Boží skrz dušu Laury. Amen.

 

Komentáre:

 1. Marek H.|23.03.16  

  Dakujem velmi pekne panu Bohu za jeho vyraznu odpoved.

 2. Margita|24.03.16  

  PANE BOŽE dakujem za opakovane vysvetlenie Pravdy, Vam pani Laura za vynalozenu silu na zapisanie tak dlheho textu, Pane Boze ochranuj nam posledneho proroka pani Lauru. Az mna mraz prechodi, ked si pomyslim aky je svet, ludia zli a nepoucitelni. Pane Boze ochranuj nas maj prosim s nami este trpezlivost. Dakujem Ti pane Boze za pomoc a ochranu.
  S laskou Margita

 3. Renata R.|24.03.16  

  Ďakujeme Otecko milovaný milujem ťa. Ďakujem p. Laura za Vašu ochotu pomôcť.

 4. Martina H.|11.04.16 

  Dakujem p. Laura a Panu Bohu za všetky vysvetlenia a za tú stránku vela má naučila dakujem.

Pridať komentár