Úloha Slovenska

16/01/2014 13:32

Úloha Slovenska

Janka | 12.12.2013                                                                

Drahý Bože, chcem sa Ťa opýtať na úlohu Slovenska z pohľadu prinavracania duší k Tebe drahý Bože. Verím, že nie je náhodou, že si umiestnil svojho proroka pani Lauru tu na Slovensko, má to nejaký význam? Ak áno, vieš nám Tvoje zámery priblížiť? Budem sa modliť za všetky duše aby sa vrátili k Tebe Otče, aby v Teba verili a len Teba milovali ako svojho stvoriteľa a Otca jediného. Veľmi si prajem aby sa celé ľudstvo prebudilo a žilo s Tebou v srdci a aby na našej Zemi už nikdy nevládlo zlo. Ďakujem Ti Bože za všetko, denne sa budem k Tebe obracať.

Božia odpoveď:

Vaša zem zvaná Slovensko bola v Božom prípravnom zámere Božej nemeniteľnej vôle zahrnutá v Božej odoslanej láske vstavenosťou posledného proroka na vaše slovenské územie z dôvodu zobudenia sa všetkých duší žijúcich v nej z kresťanského vžitého a vstrebaného zámerom katolíckej cirkvi voči dušiam nevinným hlásaného podvodu, ktorého lož má pre vaše duše takú moc, že zahltenosť duševného vnútra do vysokého počtu všetkých duší vedie celé Slovensko do nelásky Božej a večného zatratenia. Keď máloktorá cudzia zem vlastní počtom toľko služobníkov zla ako vaše Slovensko a presiaknuté je ziskuchtivými veštcami, falošnými samonazvanými prorokmi postavených v ich vôli a pomenovaní do tejto duševnej postovej úlohy bez vôle Božej a zašpinené je anjelským písmom nesmierne, lebo koľko bludných temných anjelských zápisov odovzdáva dušiam nevinným ich samoprideleným postom a smeruje ich každé anjelské písmo do duševnej záhuby. Vidieť očami nájdeného správneho počtu týchto šarlatánov vy smrteľníci slovenskej zeme nedokážete a moc kartárskych veštíc prerástla veľkostnú a pravostnú silu tých duší, do ktorých predurčenosti Boh vložil svoju vôľu a zušľachťovať duše ľudí v svojej úlohe majú do vôle Božej. No žiaden Bohom obdarený na vašej slovenskej zemi liečiteľ či vešteckými schopnosťami obdarený človek nedostáva získanú priazeň od nikoho z vás, lebo tento čas vašeho pozemského bytia topuje v prednosti záujmu najviac anjelské písmo ako nástroj satanovej úskočnej moci, kartárske služby v predpovediach od ktorých dostávate odoslanosť od záhrobných nepoznaných duší a frčia ako pomenúvate svojim slengom reklamným odklínači, ktorí vám nielenže dokážu odrobiť ale aj úspešne porobiť v ich samoreklamnom vyhlásení, čo v ich ničivostnom vplyve všetkých na duševné vnútro nevinných ľudí Boh skrytosťou ich zištných úmyslov vidí a bude odhaľovať do poznanosti všetkých ľudí cez toho proroka svoju Lauru, ktorého duša neprisvojila si v svojich snahách túto úlohu, ale dostala ju darom od Boha za duševnú čistotu odmenou, čo nedokáže zotrieť z jej duševného vnútra žiaden čarodej v svojej záškodníckej magickej sile, keď každý zlý dotyk na duševné poslanie mojej Laury budem ja Boh sám zastavovať v svojej všemocnej sile úderom Božej spravodlivosti odvetným a nebudem mať omilostenie pre nikoho, kto duši mojej Laury ublížiť bude chcieť v svojej snahe. Lebo zatvrdnutosť všetkých duší žijúcich na slovenskej zemi sa v bezmedznej poslušnosti podriaďuje slepo moci katolíckej cirkvi a všetkým jej hlásaniam, do ktorých na prvom ich prioritnom mieste ich hlavné gro učenia stojí, že Ježiš Kristus sa stáva pre všetky vaše duše jediný Boh a cesta ku spáse bez jeho obídenia pre vaše duše neexistuje, čo žiaden národ vašeho celého sveta nerešpektuje tak podriadene a v slepote duševnej mýlke nevidenej, že Boh postavil svojeho posledného proroka do vašej slovenskej zeme ako prebúdzateľa vašej nesprávnej viery, ktorú odovzdávate nie svojemu pravému Bohu ale falzifikátu modly cirkvou vytvorenej v obraze jediného Boha v ich učení Kristom nazvanej. Celý váš duševný svet žijúci na Slovensku sa nielenže podriaďuje nesprávnemu učeniu katolíckej cirkvi bez svojeho prejaveného názoru voči jej slovu ale zároveň obsahuje veľké množstvo falošných vierozvestcov, liečiteľských mágov šarlatánov, zapisovateľov satanských hlásaní nazvaných ozdobnou rečou anjelské písmo, nespočetné množstvo kartárok, ktorých duša slúži v svojej kartárskej znalosti priamo satanovi a započítavajú len do každého dňa svoje nadobudnuté služby satanskej práce odmenenosťou veľkej tržby a to čo učí Slovensko do pravostnej viery a láske úprimnej k Bohu sa stáva duša tohoto proroka moja Laura nazvaná v Božej mojej vôli tejto slovenskej zemi postavená. Do odkázaných zapísaných slov diktujem jej duševnému počutiu slová ja váš Boh sám a jej odvahu čeliť kritike slovenského celého národa odmením tak veľkým ziskom nádelu pre jej dušu celú o akom sa jej ani nesníva, keď do každého dňa celý svoj duševný život odovzdáva mojej Božej práci až do úplného jej vyčerpania a zároveň cíti nesmierne bolestne úderné kopance od všetkých, čo nesúhlasia s jej odkázanými Božími pravdami do stránky publikovanými, lebo to čo slzami duševnej bolesti a smútku nad cíteným osamotením v jej živote spôsobujú zlí ľudia v každodennej kritike svojej ku jej poslaniu, jej odvážny krok tejto Bohom nadelenej duševnej predurčenosti nezastavuje ale dvíha jej plačúcu a ubolenú dušu zo zeme v nášľape ďalej slúžiť svojemu Bohu, do lásky ktorého sa pravostná čistota celého jej duševného vnútra odzrkadľuje. Bude tento váš celý svet zastavený v existencii, ak sa nedokáže zobudiť z cítenej nelásky a nevidenosti svojeho najmocnejšieho a najláskavejšieho jediného Boha, lebo čas zúčtovania s nepoučenosťou celého vašeho sveta nastal príchodom do tohoto obdobia, keď satanova moc do svojich osídiel vohnala duše mnohé mamon, moc a sebauspokojenie vidiace, čo chytilo všetky do tejto satanskej nachystanej pasce a slovám mojej Laury všetci potupne odpovedajú nesprávnymi biblickými citátmi v svojich duševných protestoch voči jej odvážne hlásanému Božiemu slovu, čo ale ja Boh nedovolím nikdy vašimi snahami zastaviť umlčaním mojej Laury navždy, čo vaša slovenská zem aj chystá v domnení, že moja Laura konšpiračnosť ich úmyslov nepozná a vôbec nie je jasnovidka ako dostáva pravidelne do schránky e-mailovej v odpovediach od samozvaných a reklamne veľmi dobre pre celé Slovensko poznaných menom liečiteľov a vešteckých mágov, keď títo všetci ktorí sú obyčajní smrteľníci obalení na svojej kosti mäsom ľudským ako jedinec každý a všetci ostatní, zabudli na toho Boha ktorého ochranná náruč duši Laury je bezpečnosťou jej útočiska nepriestrelná a nedotknuteľná mocou nikoho a to čo v tajnostiach spriadajú v umlčaní mojej Laury navždy, vidím ja Boh sám a všetkých svojou Božou spravodlivou rukou do jedného potrestám bez milosti ešte skôr, ako prípravným dňom stihne zhlboka sa nadýchnuť a ak neopustí konšpiračné svoje zlé úmysly včas zariadim to, aby tento jeho nádych bol pre jeho dušu posledný, lebo sa naplnila jeho zlá myšlienka vražednosťou skutku, ktorý voči mojej Laure chystá a to sa Bohom za vykonanosť vraždy trestá, keď svoje myšlienky naplniť chce túžbou svojej duše  zlým a krvilačným skutkom. A ak takáto duša nechce upustiť od svojich úmyslov, tak Boh toto považuje za naplnenie vraždou pomenované a odmeňovať bude predstihom svojim Božím spravodlivým nádelom. Do čistoty duševného svojeho myslenia naučte sa všetky duše žijúce na zemi slovenskej žiť a potom sa nemusíte obávať Božieho potrestania ani jedna z vás. Do láskavej tejto otázky odoslal odpoveď samotný Boh cez duševný príjem svojej Laury.

Contact

045/540 1849