EDGAR CAYCE - prečo zomrel tak mladý?

18.04.2016 00:15

EDGAR CAYCE - prečo zomrel tak mladý?

Oliver

Otče Bože, dočítal som na tejto stránke informáciu, že duša pani Laury je tá istá ako duša amerického liečiteľa Edgara Cayceho. Vraj je to tá istá duša, iba z tohoto liečiteľa reinkarnovaná do tela Laury. Prosím Ťa láskavo o odpoveď či je to tak a o bližšie vysvetlenie tejto skutočnosti. Tiež sa chcem v tejto súvislosti opýtať, prečo zomrel relatívne tak mladý? Veď keby bol ďalej žil, mohol by pomôcť ešte mnohým ľuďom. Lebo podľa toho, čo sa o ňom píše v mnohých publikáciách bol to liečiteľ úspešný, dobrý a skutočne ľuďom pomáhal darom od Boha.

 

Božia odpoveď:

Toto duševné k obsahu skrytosti telesnej schránky nazvané prevtelenie bolo tou dovolenou cestou pre dušu Bohom, ktorej pozemské životné prežitky dovolil Boh k ich pokračovaniu napĺňať domovom jej existencie v inom tele, ktoré jej ako schránku domovskú vlastníctvom pridelil a keď bola duša tohoto proroka postavená dňom skonu jeho tela pred Božiu tvár k priehľadnému duševnému zrkadlu všetkých svojich pozemských činov, ktoré následne oľutovala s úprimnosťou a pokorou, tak Boh túto dušu nenechal oddychovať na nebesiach, ale po zhodnotení celého jej pozemského života stiahol svojim Božím odpustením z tejto duše všetky karmické tiahy spôsobené naviazaním do batohu karmy nevedomosťou tejto duše pri vykonávaní svojho postu na zemi a takto očistenú túto dušu vdýchol svojou silou do Laurinho ešte nenarodeného tela o dva dni skôr, aby sa uvedomila v nových doteraz nepoznaných malých priestoroch ženského tela a začala deň po dni spĺňať Božiu vôľu svojou predurčenosťou postupom duchovného napredovania do boja proti tieňom zla, ktorých blízkosť neviditeľnosti vlastne tento svet dostáva v správnosti myslenia a konania do pádu na zem nevedomosťou ľudstva o existencii Božej prítomnosti všade, kde sa len krokom nevedomým pohne.
Bolo Bohom koncom života tohoto proroka poslané jeho duševné prevtelenie do telesnej schránky Laury, ktorého duch postupnosti jeho získaných od Boha schopností vstrebáva deň po dni do hĺbky svojho podvedomia, lebo láskavo do tejto súčasnej peklom celým prenasledovanej doby by duša tohoto človeka počas života Božie rady úletom duše z tela odovzdávať svetu nedokázala skrz odchytenosť ducha temnotou a Boh dostal do pozemského života tejto duše prorockej svoje ciele pre svet naplnené a prijal ju do svojho Božieho kráľovstva odmenou za pozemské Bohu slúžiace každodenné činené skutky do pomoci ľudí, keď tieň zla bol už v jeho duševnej blízkosti na dosah, aby túto dušu navždy do svojho vlastníctva počtom pridelil a preto Boh skorou telesnou smrťou vlastne zachránil to, čo by malo byť k duchovnému vývoju zastavené do ďalšieho pokračovania tých Božích vskázaností pre tento váš nevedomý svet, ktorý nesmie na vavrínoch nevedomosti zaspať lebo Boh bude dušu Laury do každého dňa duchom poznania obohacovať o včasné pre tento svet varovania, ktoré tento Boží prorok nestihol počas svojho života ľudstvu odovzdať do celosvetového poučenia o Božích pravdách. Boh touto cestou vlastne uvoľnil priestor pokrokovej duši Laury, ktorej temnota každý deň do tela búši odvetou za boj proti nej a táto duša naplnila všetko, čo Boh od nej naplniť chcel a keby bola v svojom poslaní pokračovala, tak by ju určite temnota počas ciest za Božími pravdami zahubila, čo nedovolil však Boh a radšej túto dušu povolal k sebe, aby tieň zla przniteľom v jej čistote nestál svojou silou proti tejto duši nevinnej a bezmocnej sa brániť v svojom prorockom postavení neustálych duševných úletov do studnice právd Božej truhlice. Do Božej odpovede poslal toto slovo tvojej duši odkazom samotný tvoj Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.