Do prejaveného kacírskeho slova z Vatikánskeho stolca niesť zastavenosť jeho počutia okamžite treba.

20.04.2014 12:55

Do prejaveného kacírskeho slova z Vatikánskeho stolca niesť zastavenosť jeho počutia okamžite treba.

20.04.2014

Bohorúhač najvyššie postaveného katolíckeho sveta uznávaný a v poklonách nekonečných uctievaný váš pápež sa Bohom okamihom svojeho nástupu do svojej pápežskej funkcie stal zavrhnutý Božej láske, nakoľko svet podľa jeho slov sa riadi Kristovou mocou, do ktorého som ja Boh sám poverenosť dostal byť pánom nad životom a smrťou všetkých smrteľníkov. Koho silu právomoci chce váš pápež pred celým svetom nadeliť postu Krista zomrelého bez súhlasu mojeho Božieho? Kto dovolil jeho ústam odosielať svetu tieto klamstvá v mene Boha, ktorého žiadna vôľa Kristovu moc riadiť celý váš duševný svet aj po jeho telesnej smrti nenadelila a vy ctené meno pápeža hlasným aplauzom a prejaveným výkrikom ospevujete. Veď kto dal jeho duši právo obmedzovať právomoci Boha prenosom do Kristového mŕtveho bezduchého tela a považovať jeho umučenú tvár na kríži za jediného pána tohoto sveta? Akou mocou a od koho nadelenou požehnáva tento pápežský cirkevný falzifikát národ celého sveta, ktorého ukázanému križovaniu celý váš svet pokľaká na kolená za zásluhy, ktoré mu pápež nadelil v svojom požehnaní do lepšieho života? Položené všetko slovo do duševného pokriku vašeho pápežského kráľa riadi satanská moc ako aj celý Vatikán a miesto tichého pápežského položenia na červený koberec vo vzdaní úcty Ježišovho zmŕtvychvstania mal silným hlasom váš slávny a ctený pápež zakričať pred celým katolíckym svetom „MILUJTE VŠETCI VERIACI SVOJEHO JEDINÉHO A VŠEMOCNÉHO BOHA“, čo nikdy nevyriekol a namiesto toho sa povýšil v svojich právomociach za svojeho Boha, v mene ktorého a za hlas Boží Jeho vymenoval Ježiša Krista za toho mocipána, ktorý vládne nad životom a smrťou a tomuto katolíckemu falzifikátu vkladáte k jeho pápežskému menu svoju dôveru? Zobuďte sa duše všetky a nikdy na Vatikán ani nespomeňte, lebo jeho sídlo tvoria pekelné nite, do ktorých ako bezmocná korisť satanovej pasce uviazol aj s celou cirkevnou katolíckou štruktúrou, do snáh ktorej sa smeruje počítať len svoj obrovský nahonobený majetok a poúčať svet do tých cirkevných postulátov, ako treba pomáhať hladným a chudobným, čo nedokáže ani jeden vatikánsky cirkevný hodnostár na čele s pápežom, lebo musia mať len plné bruchá nasýtené ziskuchtivosťou a rastúcou svojou katolíckou mocou pred celým svetom. Dokázal by váš pápež zahodiť poznanosť svojeho mena a drahý šat a celý svoj majetok do posledného rozdať tým, do ktorých vás všetkých kresťanov vyzýva, aby ste zastavili ich chudobu a hlad? Počuli ste povedať vašeho pápeža aspoň jeden raz milujte všetci veriaci len svojeho Boha, ktorého milosrdná náruč vaše duše bude žehnať a nikdy nie tá moja ľudská? Keď rozpráva veľmi veľa váš ctený pápež ako bude potrebné konať dobro a rozdávať chudobe zo svojeho prestretého stola, čo však on nikdy nedokázal a chudobné deti pre smiech obdaroval vo veľkonočných odovzdaných svojou pápežskou rukou veľkonočných vajíčkach. Prečo neotvorí váš pápež svoje bohaté a pečlivo ukryté pred svetom sýpky a neobsype nimi deti v Nigérii a len vyzýva svet ako by mal deťom v Nigérii v ich chudobe pomôcť? Post ktorý váš pápež vlastní jeho dušu nectí, ale vrhá pred celým svetom do obrovskej hanby a Boh toto všetko skryté vidí a odmení po jeho telesnej smrti veľmi prísno a spravodlivo. Bohapustosť pápežských slov váš duševný svet počuť nepotrebuje a niesť vinu svojej duše za skazenosť a službu proti Bohu bude váš pápež až na druhý breh čakajúc na Božiu spravodlivosť, ktorej nikdy v potrestaní svojej duše neujde. Božie odoslané slovo bolo správnosťou  zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.

Pridať komentár