Kríž bol vždy proti zlu???

12.05.2015 19:40

Kríž bol vždy proti zlu???

IVAN | 12.05.2015

Kríž bol vždy proti zlu??? To máte odkiaľ ? Veď vy na kríži máte aj ukrižovanú osobu. Všetko máte len z vzduchu alebo viete svoje tvrdenie potvrdiť aj niečim konkrétnym z Biblii či Koránu. Vyjadrujete sa dosť prudko a nenávisťou

Bohu oddaný (moslim)

 

RE: Daniel | 12.05.2015

PANI LAURA NEMÁ TIETO SVOJE TVRDENIA NA STRÁNKE ZO VZDUCHU, ALE PRIAMO OD BOHA.

Kristus keď chodil po zemi, tiež nemal nejaký dôkaz z Biblie alebo z Koránu, lebo vtedy žiadna Biblia nebola a Korán ako svätá kniha pre Mohamedánov bol napísaný až keď začala vznikať mohamedánska viera, to bolo asi 600-700 rokov po Kristovi. Takže ku Kristovi prehováral samotný Pán Boh a keďže sa nemohol oprieť o citácie a výroky z nejakých predchádzajúcich cirkevných spisov, tak mu ľudia verili aj bez dôkazov, že to všetko má priamo od Boha. Prečo je tak ťažké uveriť, že pani Laura ako ďalší a posledný Boží prorok, za ktorého sa ona sama nepasovala, tieto svoje argumenty ktoré na stránke uvádza sú tiež od Boha, tak ako boli aj tie Kristove? Tiež od samotného Boha. Pred Kristom aj po ňom, bolo ešte mnoho iných prorokov, len zopár všeobecne známych mien: Abrahám, Mojžiš, Kristus, Mohamed…..Chcete mi snáď tvrdiť, že v minulých tisícročiach Boh posielal na zem týchto prorokov a len vtedy to bolo možné? Boh ako najvyššia existencia neskončil zoslaním na zem svojho posledného proroka v dávnoveku a zosiela ich na zem ďalej. Prečo silou mocou popierať tú možnosť, že bol zoslaný na našu zem v tomto súčasnom období ďalší z Jeho vyvolených prorokov ako je pani Laura. Pokiaľ ste čo len trochu v histórii sčítaný, musíte dobre vedieť, že mnoho Božích prorokov ktorí boli na zem zoslaní Pánom Bohom boli zoslaní z toho dôvodu, aby opravovali CIRKVOU POZMENENÉ hlásania predchádzajúcich Božích prorokov. A toto presne robí pani Laura. Každé náboženstvo ako nám náš láskavý Pán Boh cez dušu Laury na túto stránku odkazuje bolo v prvopočiatku dobré a správne. Ale vždy v nasledujúcich desiatkach až stovkách rokov bolo ľuďmi (cirkvou) pozmenené mnohými nepravdami, ktoré slúžili na upevnenie moci vtedajšej cirkvi a osobných jej záujmov, tak ako jej to vyhovovalo. Zas len ako príklad uvediem. Kresťanská cirkev až 300 rokov po Kristovi stanovila svojim ľudským ale nie Božím rozhodnutím Ježiša Krista za Boha. Takýchto cirkevných výmyslov by som mohol uviesť ešte mnoho. Mohamed ako Boží prorok prišiel na zem najmä preto, aby kresťanskú cirkev opravil a doviedol ľudstvo v myslení späť do starozákonných čias, keď platilo desatoro Božích Mojžišom na Sinaji od Boha nadiktovaných a zapísaných a doviedol ľudstvo na jedinú správnu vieru v existenciu Boha jediného, všemocného a láskavého ako hlása prvé z desatoro. Pani Laura ako ďalší Boží prorok robí to isté, čo Mohamed, lebo kresťanská najmä rímsko-katolícka cirkev nabrala na našej zemi v svojej moci tak obrovské rozmery, že náš láskavý Pán Boh sa už na to nedokáže pozerať a preto zoslal na zem ďalšieho „OPRAVÁRA“ klamstiev jednej viac, druhej menej, všetkých kresťanských cirkví na svete a ich moci a skazenosti. Tak znova sa pýtam, akým právom si ľudia dovoľujú tvrdiť, že Boh svojich prorokov posielal na zem len v dávnej histórii ale v tejto dobe už nie?! Pani Laura nepotrebuje podporovať svoje hlásania a výroky na tejto stránke nejakými dôkazmi z Biblie alebo z Koránu, keď obidve tieto knihy boli za dávne minulé storočia ich cirkvami popretáčané. Pravdou je, že Nový zákon je úplne domotaný, Korán čo mu slúži ku cti, omnoho menej. Ale aj Korán Pán Boh cez proroka Lauru opravuje. Zas len jeden príklad. Nesúhlasí s mnohoženstvom! Takže náš prorok pani Laura je tu na to, aby ľudstvo doviedla do tej správnej viery v jediného Boha, aby sa ľudstvo neklaňalo modlám ako je Kristus, Mária a cirkvou vymyslený duch svätý, čo je veľká urážka jedinečnosti Božej existencie a bohorúhačstvo. Je tu aj preto, aby odhaľovala a odstraňovala mocibažnosť, zbohatlíctvo a nenažranosť svetových cirkví. Jednej viac, druhej menej. Kde samotní duchovní v týchto cirkevných inštitúciách hľadia viac na seba a na svoje blaho, ako na blaho druhých. Znova jeden príklad. V každom štáte Európy, kde je kresťanská viera nájdeme bezdomovcov, niekde viac, inde menej. Ukážte mi jedného kňaza z tejto cirkvi, ktorý je bezdomovec? Všetci musia byť dobre zaopatrení! Myslíte si, že je to podľa Boha v poriadku? Je tu jeden problém a veľký: Pani Laura je tu ešte len krátko a táto jediná a správna viera v nášho Pána Boha jediného má ešte len krátke trvanie a relatívne málo nasledovníkov. Keď vznikalo kresťanstvo, Rimania kresťanov prenasledovali, ukrižovávali, hádzali levom do jám…..Trvalo mnoho rokov, kým bola tak rozšírená po celom rímskom štáte, že ju vtedajší cisár po dohode s pápežom uzákonil ako celoštátne náboženstvo, lebo by musel vyvraždiť polovicu svojho národa. Pani Laura ako som už písal, je tu len pár rokov, dajte tomu len čas ako aj v histórii potrebný, aby sa táto jediná správna viera v jediného Boha rozšírila do celého sveta. Použijem vyjadrenie od mira: Keby sa Vám oponentom Laury teraz zjavil tu na zemi ježiš Kristus, nohy by ste mu bozkávali a plazili by ste sa pred ním. Preto lebo o ňom píše biblia. Teraz keď tu máte pred nosom ďalšieho Božieho proroka Lauru, kopete do nej len preto, lebo o nej nie je nikde nič písané a preto, lebo odvážne hlása to, čo jej duši hovorí Boh, odhaľuje a kritizuje klamstvá celosvetových cirkví najmä kresťanských, čo sa Vám všetkým fanatickým cirkevníkom protiví, lebo ste boli dlhé roky cirkvou duševne ovládaní a manipulovaní! Vy čo teraz označujete Lauru za satana, by ste pred 2000 rokmi pravdepodobne bičovali a ukrižovali samotného Krista, lebo by to bola pre Vás viera nová a žiadnymi dôkazmi v cirkevných spisoch nepodložená. Mali by ste byť hrdí na to, že na Slovensku máme Božieho proroka a nie kopať doňho a označovať za satana! Vaša dehonestácia Laury ako proroka Božieho je len Váš strach z nového a nechuť hraničiaca až s odporom pohnúť rozumom, porozmýšľať a prijať niečo nové a lepšie. ĽUDSTVO SA TISÍCROČIA VYVÍJALO, PRIJÍMALO NOVÉ LEPŠIE MYŠLIENKY A NÁZORY, LEN VY CIRKEVNÍ FANATICI STÁLE ŽIJETE V TME, V DOBÁCH METTERNICHOVEJ TEMNOTY ODMIETAJÚC VŠETKO NOVÉ, DOBRÉ A NAJMÄ PRAVDIVÉ. OTVORTE KONEČNE OČI A ZAČNITE POUŽÍVAŤ SVOJ ROZUM, POKIAĽ NEJAKÝ MÁTE.