Čistá pravda.

19.06.2015 02:23

Čistá pravda.

Vladimír | 22.05.2015

Dobrý deň. Veľmi sa mi páči Vaša stránka. Všetko, čo som prečítal je čistá pravda. Už veľmi dlho hľadám Boha v knihách, na internete. Všetko odkazovalo, že Ježiš je Boh. Čím viac som sa k nemu modlil, tým viac som trpel. Teda som skúsil modliť sa k Bohu Abraháma, Izáka a Jákoba a utrpenie prakticky prestalo. No na kresťanských stránkach písali, že iba Ježiš je Boh a iba on, jeho matka Mária a svätí vypočujú tvoje modlitby. Starý Boh ťa ani nevypočuje, ani nepomôže, pretože dal všetku svoju moc synovi a teda spása ide iba cez syna. A kto pokračuje v uctievaní jeho otca, ten skončí v pekle na veky. Tak som sa znova začal modliť k Ježišovi a nešťastia sa znovu vrátili. Nakoniec som včera večer objavil Vašu stránku, no nechcel som Vám spočiatku veriť kvôli učeniu cirkvi o falošných prorokoch. No v biblii sa píše že prorokov spoznáš po ovocí a Vaše ovocie je iba o čistej Láske k Bohu a celému stvoreniu. Modlím sa k pravému Bohu a cítim sa znovu veľmi šťastný. Veľmi Vám Ďakujem.