Cirkev je ako moja matka.

22.03.2015 10:16

Cirkev je ako moja matka.

Milan | 16.03.2015

Boh Ťa miluje! Je úžasný a krásny. Cirkev je ako moja matka. Aj keď má chyby, ale je moja - ktorá ma miluje a sprostredkúva mi Boha. Vy to naozaj máte pomýlene!

 

RE: Peter | 16.03.2015

Aj vy to máte naozaj pomýlené!
Cirkev nesprostredkúva Boha ale modly a keď je cirkev ako vaša matka tak to ste teda mali drsnú a falošnú výchovu.

Budeme sa za vás modliť k Pánu Bohu nemajte obavy.

michal + gabriela | 18.03.2015

Dobrý deň pán Milan, rozumiem Vám o čom píšete ešte pred rokom by sme s Vami súhlasili, ale až keď sme sa zoznámili s pani Laurou a začali sa modliť modlitby k JEDINÉMU BOHU cítime veľkú pomoc.
Máme veľa trápenia, ale veríme, že jedine Boh nám pomáha / nemusíme sa báť, že zneužije niekoho, je falošný, klamár, ziskuchtivý, že odpustí, len keď zaplatíme./ Boh je predovšetkým LÁSKA a ak úprimne oľutujeme hriechy Boh nám odpustí.
Niečo predsa vieme o cirkvi, že má veľmi krvavú minulosť a to nie sú otvorené tajné archívy vo Vatikáne - 8 km. My obyčajní ľudia si nevieme predstaviť čo sa tam všetko skrýva.
Toto storočie je aj odkrývanie veľkých tajomstiev. Náš slovenský národ veľmi uctieva príchod Cyrila a Metoda ako ľudí, ktorí nám priniesli kultúru a písmo. Aj tu sa zistilo, že Slovania mali viacej druhov písma "slovanské runy" boli potvrdené konferenciou lingvistov v Petrohrade, kde boli predstavené viaceré dokumenty.
Prečo o tom nevieme prečo sa o tom mlčí, zas to niekomu vyhovuje.
Táto generácia má veľkú výhodu, že si môže veľa informácii dohľadať a začína rozmýšľať. Nie všetko robíme dobre, ale keď použijeme hlavu a srdce určite sa dostaneme na správnu cestu.
My osobne veríme, že jedine BOH môže zachrániť svet a ak sa budeme držať DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ náš život ide správnou cestou.
Želám Vám, aby ste aj Vy našli pokoj a šťastie v živote a mali otvorenú myseľ a srdce. Boh nech sprevádza Vaše kroky.