Bůh vám odpusť Lauro - obraťte se!

22.03.2015 13:15

Bůh vám odpusť Lauro - obraťte se!

Marek | 31.01.2015

Bojujte o víru
Milovaní, jakkoli jsem toužil napsat vám o našem společném spasení, považuji teď za nutné napomenout vás, abyste ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována svatým. Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo už dávno popsáno. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za nestydatost, a tak zapírají toho jediného Panovníka, našeho Pána Ježíše Krista.
„Hle, Pán přichází
s nesčíslnými tisíci svých svatých,
aby soudil všechny lidi
a každého usvědčil
ze všech jejich bezbožných skutků,
které bezbožně páchali,
a kvůli všem tvrdým slovům,
která ti bezbožní hříšníci proti němu mluvili.“
To jsou ti reptáci a nespokojenci vedení vlastními choutkami, honosní mluvkové, ziskuchtiví pochlebovači!
Budujte na víře
Ale vy, milovaní, pamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými choutkami. To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez Ducha.
Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte soucit. Jiné zachraňujte jako z ohnivých plamenů. I s nimi jednejte soucitně, ale zároveň obezřetně – ať se vám oškliví i šaty poskvrněné tělem!
Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné – jedinému Bohu, našemu Spasiteli – jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i moc přede všemi věky, nyní i po všechny věky. Amen.

(list apoštola Judy)

 

RE: Daniel | 31.01.2015

„Neviem, či Pán Boh pani Laure odpustí to, že v Neho verí – v Pána Boha."

RE: Zuzana | 31.01.2015

Už pri prečítaní nadpisu som sa smiala. :-))))))))) Pán Boh má odpustiť Laure??????? A čo????? Že to s nami neveriacimi v jediného Boha nevzdala????? 
Milý pisateľ tohoto príspevku, obrátiť by si sa mal ty a prosiť pána Boha o odpustenie za rúhanie. Podľa toho čo tu ty píšeš tak Ježiš asi stvoril tento svet, ľudí a všetko okolo teba. Podľa teba je Ježiš Bohom, tvojim jediným panovníkom, ale bol to obyčajný človek ako my "božie dieťa" všetci sme Božie deti a to hlásal aj samotný Ježiš, on sa nikde nepredstavoval, že je Boh on hovoril ľuďom o Bohu rovnako ako pani Laura. Pán Boh nás všetkých miluje a preto nám stále dáva možnosť prísť na jeho Božiu cestu, On nikoho neuznal za svätého zo smrteľníkov, to si vysvätí cirkev koho chce, aj tých najväčších mafiánov ako bol napr. Ján Pavol II. K večnému životu nás dovedie jedine desatoro prikázaní a hlavne to prvé, keď budeme milovať len toho jediného Boha, Stvoriteľa všetkého, nášho Otca nebeského a nebudeme sa klaňať modlám, ako to učí cirkev.

Pane Bože osvieť Mareka, aby Ťa našiel.

RE: Tomáš | 31.01.2015

No teda podľa teba ty "pravoverný kresťan!, tak mám uznávať BOH-a, alebo Krista, či ducha svätého? 
A popri tom uznávať i svätých vyhlásených cirkvou a Máriu a nejakého Františka a pápeža?
Mám pocit, že veľmi pečlivo a zreteľne bolo nám ľuďom vzkazované, že len pred BOH-om treba kľakať a Ho uctievať. Už sa prosím vás spamätajte, čo sú to za hlúposti prezentované nám cirkvou? Už sa trošku páni a dámy "pravoverní" kresťania zamyslite. Za celú históriu je cirkev teraz najrozšírenejšia a svet stále viac a viac na pokraji zániku. Skôr mi to vychádza..., čím viac "pravoverných" kresťanov, tým viac katastrof je. Už je naozaj treba pochopiť, že pani Laura vedie tento svet z omylu, akým je uctievania Krista za svojeho BOH-a. Pred mesiacom som sa rozprával s kamarátom katolíkom a ten vysvetľoval ako to je s Bohom trojjediným. Hovoril- BOH je jediný a za jeho neoddeliteľnú súčasť sa musí považovať Kristus spasiteľ boh v ľudskej podobe a duch svätý, ktorého priímame skrze cirkvi, bez ktorého by nám nebolo umožnené spasenie a priblíženie sa ku Kristu. No o týchto troch častiach nemôžme hovoriť rozdielne, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou, ktoré tvoria BOH-a jediného. Keď som toto počul bolo mi jasné, že celý život bude kvôli tým tupým farárom kráčať až do smrti v omyle a pápežovi uverí všetko. No i tak som musel odpovedať i keď som vedel, že to je zbytočné. Odpoveď- Poučil si ma teda o tom, že keby Kristus nebol (bolo nejaké obdobie pred Kristom) na zemi a neprijali, by sme ducha svätého alebo inak nezúčastnili, by sme sa tej (sviatosti oltárnej) alebo by jednoducho neexistovala, pretože cirkev tu vždy nebola, BOH-a trojjediný teda neexistoval....
Pretože Kresťania dátujú vznik BOH-a Trojjediného od narodenia Krista. :)
Takže Marek odpoviem ti takto môj milovaný a láskavý BOH tu vždy bol, je a bude. Či svet existoval alebo nie, BOH Stvoriteľ zákonov na ktoré veda máloktoré iba prichádza ako fungujú. On je večný... Nedátuje sa od smrti žiadneho proroka a nekončí sa keď cirkev, ktorá ho vytvorila zanikne, ako tvoj boh trojjediný. Môj BOH je spravodlivý a všetko sa skončí tak ako ON najsprávnejšie vynesie rozsudok. Taktiež môj BOH jediný dal Laure dar a určil ju za svojeho proroka. Ochraňuje ju a miluje ju. A bude ju vždy chrániť pred takýmito ovcami ako ty...

(List od Tomáša, ktorý fandí Laure a všetkým skutočným pravoverným v BOH-a jediného).

RE: Peter B. | 01.02.2015

Výborne Marek, vybral si si tú najlepšiu sekciu na tejto perfektnej a pravduhlásajúcej stránke. Sem naozaj Tvoj príspevok patrí. No a ja Ťa len podporím, modli sa naďalej v duchu svätom ako to tu píšeš, a očakávaj milosrdenstvo Tvojho Ježiša Krista...len neviem či vôbec rozumieš čo je to ten duch svätý. Bol by som rád aby si nám to ozrejmil. Samého ma to zaujíma, pretože to čo píšeš o reptákoch, nespokojencoch vedených vlastnými chúťkami, honosných rozprávačoch a ziskuchtivých pochlebovačov - to vlastne píšeš o cirkvi, len dúfam že Ti to docvakne!

Pretože my všetci sme šťastní a zdraví ľudia ktorí pocítili Božie pohladenie a lásku na vlastných životoch a telách. Takže prajem Ti, nech Boh odpustí Tebe! 

RE: Lucia | 01.02.2015

No Marek, mal by si sa poriadne prefackať. Raz hovoríš o Pánu Bohu ako o Pánu Bohu, tomu, který má moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné – jedinému Bohu, našemu Spasiteli, to je správne, no na druhý krát hovoríš vlastne o proroku, ktorý prišiel na zem ozaj dávno po vzniku zeme že? Ježišovi. Nazývaš panovníka ľudstva tohto proroka, ktorý sa narodil v ľudskom tele a tak aj zomrel, ako človek samozrejme, ako my zomrieme, toho jediného Panovníka, našeho Pána Ježíše Krista. Čím ideš samozrejme proti logike po prvé a po druhé, čo je vážnejšie proti 1 Božiemu prikázaniu. Nazývaš nás takto, tělesní lidé bez Ducha, čiže sme pre teba telo, nemáme dušu. Chceš povedať, že pán Boh nie je svätý a potrebuje ducha svätého mať po pravici a dušu proroka aby bol svätý? Nekonečne sa rúhaš a trepeš dva na tri. Ozaj???

RE: peter | 08.02.2015

Tak toto môžeš ísť skúsiť rozprávať ľudom ktorý boli zneužitý cirkvou: farármi a oni ti tieto drýzdy oklepú o hlavu ,lebo to isté čo tu píšeš im rozprávali farári na omši v kostole... a potom ich zneužívali ako maloletých a dnes majú pokazené životy a nevedia prečo sa im to v živote stalo,no je to preto lebo ty a podobný tebe zdebilnený podporujú cirkev a kravyny cirkvou napísané a tak môžu beztrestne páchať tieto hnusné činy na nevinných deťoch.
A vráť sa do 1 ročníka zš. a nauč sa čítať a poriadne študuj 1. Božie prikázanie, lebo tam nie je písané o duchu svätom a ani o Ježišovi ani prd. A keď to nepochopíš tak si po teba príde milí pán docent Chocholúšik! Klanať sa máme len Bohu Otcu Všemohúcemu a nie soškám a obrázkom... a s týmy brožúrkami od Judy kludne zakúrte, uvidíte ako to pekne zhorí a keď máte aj ďalšiu cirkevnú literatúru tak si môžte spraviť na záhrade super táborák ,ono to totiž super farebne horí :))))))))