Modlitba k Bohu za dušičky.

16.07.2017 14:27

Božia milosrdná pomoc do všetkých duší záchranou ich, odpustením tiahy karmy vstupom duševných ich krokov za nebeské brány.

Kroky duševnej útrpnej púte každej duše láskavý môj dobrotivý Bože, nes do blízkosti žiarivého jasu svojeho Božieho svetla, ktorého náleznosť získajú vyslyšaním tejto mojej vrúcnej do Božej blízkosti odoslanej duševnej prosby, zastavením tiahy ich karmy, odpustenosťou všetkých hriechov Bohom láskavým, od ktorých oslobodenia ich ťaživosti každej duši dokáže sňatosťou tiahy ich nebeské kráľovstvo domovom trvalým navždy získať a Boha neustále svojou dušou láskou láskať. Do každej touto chvíľou zachránenej trpiacej duše môj láskavý Bože odosielam vďaku svoju Tvojej blízkosti dušou svojou nesenú a do vyslyšanosti týchto mojich prosebných slov za záchranu všetkých trpiacich a nešťastných duší niesť budem do každého dňa tieto slová, aby ich naplnenosť cieľa Tvoja Božia všemocná tvár vypočula a všetky trpiace duše oslobodila od páľu žiaru blízkosti pekelného ohňa. Amen.

Modlitba za dušičky na celom svete.

Bože daj dušiam veľkú svoju lásku, ktorou do života každý hriech spáchaný dostávať odpustenie Tvoje bude. Do každého dňa dostaň Svetlo svoje, ktoré cestu do Tvojej blízkosti sprevádzať samou žiarou duše ich bude. Bože do každej dušičky odpustenie svoje daj, aby ku Tvojej blízkosti oddialili sa hriechy ich ako prekážka do Svetla tvojeho. Odnes každú ich záťaž, ktorou bránené odchodu z pozemských pripútaní do ich cesty k Tebe je a do cesty za Tvojou láskou každú dušičku sprevádzaj dobrými anjelmi. Do bránenia bolestným žiaľom príbuzných daj odlúčenie dušiam, ktoré túto niť puta sami nedokážu pretrhnúť a do cesty k Tvojmu svetlu priťahované sú trápením svojich najbližších. Keď dobrý Bože odnesieš dávne kliatby duší zaťažených do odpustenia, bolestná cesta ku Tebe ľahšia ich dušiam bude. Daj láskou svojou pokoj každej duši a do odchodu  z tohoto sveta odnes všetky záťaže, ktorými do cesty k Tebe ťažko opúšťajú telá svoje.  Do hodiny samého zániku tela od bolesti, ktorú odchodom z opúšťania tela cítia. Bože do svojich prosieb k Tebe dostávam prianie lásky duše svojej, ktorou zachrániť všetky dušičky od večného zatratenia chcem. Do pomoci Tvojej každú dušičku prosbou svojou k Tebe zachrániť od bolestnej cesty k Tebe chcem. Do tejto mojej modlitby daj Bože svoje požehnanie a vyslyšanie, ktoré dušičky všetky cítiť do samej cesty k Tebe budú. Amen.