Boží odkaz slovného prepojenia k tým, čo smer svojej správnej cesty stratili.

30.01.2016 16:01

Boží odkaz slovného prepojenia k tým, čo smer svojej správnej cesty stratili a nedokážu svojim pomýlením to nájsť, čo by nájsť potrebovali.

13.07.2014 

       Slovo toto sa vám, dušiam všetkým, s Božím postom mojim zvoleným odkazuje hlasom Božím hlásaným a nie kúpenosťou žiadnej sekty, ktorá Božie pravdy zakopáva svojim hlasom neverečným a to, čo odkázať dušiam všetkým svojou mocou od Boha danou mám, sa nekonečná hlúposť vás všetkých nesie ukázaná, ktorí svoje posty duševnej zatratenosti a cítenej sily z nej nesiete do potupnosti pravdy Božej hlásanej.

       Tí, ktorí toto slovo odkázané počuť budú, sa nie temnotou posiela, ale Božím zvolením tomuto postu dušou mojou postaveným s nesenou výstrahou vám všetkým, ktorých slová do pomoci ľuďom odkazované sa temnotou pečatia ich naplnením a verte tomu všetci vy–satanovi prívrženci, že zabudli ste na to, koho temnota do boja proti jej sile dostala a je to duša, ktorej moc s Božím požehnaním je nekonečná a Laura sa volá, ktorá vaše snahy s Božou pomocou a silou dokonale pozná a rušiť ich napĺňanie svojou existenciou, mocou Bohom žehnanou bude.

       Traste sa všetci tí, ktorých cieľom sa nesie Božiu lásku zastaviť a to, čo duša moja týmto postom hlása, sa nekonečná sila v týchto slovách k vášmu smerovaniu pochopenej pravdy volá a verte, že pekelné mocnosti svoj deficit nelásky k Bohu zaplniť potrebujú dušami Bohu láskou stratenými a pokiaľ nezavládne v nikom láska prebudená, spiaca, temnotou utopená v žiadnom z vás, tak odozva vašich skutkov bude naplnená ťarchou vašich duší ich záťažou tak veľkou, že vesmír bude malý vstrebať to, čím ste si vaše duše vy-satanovi prisluhovači zaťažili.

      To, čo láskou Božou vašim dušiam odosielam, sa nestáva žiadnym pomýleným cirkevným postom odoslané, ale verte tomu, že hoc s vašou cítenou potupenosťou duší, sa moje slovo k vašim dušiam dostane a každý satanov prisluhovač tras sa pred mocou, ktorú Boh duši mojej vložil na boj proti tebe nepochopením tvojej malosti nad silou tou nekonečnou, ktorú sám Boh riadi. Amen.