Boh, moja veľká láska.

11.06.2017 18:56


Boh, moja veľká láska.

Kvetena
Najdrahší a jediný môj  Bože, si moja noc , si môj deň, si moje ráno  ked vstávam a zrak svoj zdvihnem k nebesám . Volám k Tebe, drahý  Bože, dobré  ránko  prajem Ti  jediný a milovaný. Si môj najkrajší deň , si moje slnko ,ktoré    hreje všetkých nás   i našu drahú  Matičku  Zem . Si ten biely  sneh kryštálový  , ktorý žiari ,ale neoslepuje ,žiari   láskou , nehou , zahladím sa a ponáram sa do bieleho Svetla , cítim  šťastie , ľahkosť ,radosť , som šťastná, Ty si moje  šťastie  Boh môj najdrahší , lebo ťa ľúbim a ľúbiť budem na veky.  Ty si moja Viera, Láska i neha , ktorou naplňam celú moju bytosť ľudskú , každú bunku môjho tela ,i dušu   ktorú si mi dal  môj najdrahší a jediný Boh môj Tak veľmi  ľúbim ťa !  Si moja Pravda , cesta i cieľ , si môj  Vesmír , si celý môj Svet som šťastná Boh môj drahý že ťa mám a ľúbiť ťa môžem , klaňať  ,  ,s pokorou a úctou len Tebe  najspravodlivejší  môj Bože.Bez Tvojho Božieho objatia sa žiť nedá , človek je ako obraz , ktorý rám nemá. Dnes  Ti  najdrahší môj Bože  dávam , všetku svoju lásku a vdačnosť , preto že Ty si ma stvoril a život si mi dal . Ty si môj život moja veľká a bezhraničná láska , nikdy ťa nezradím , len Tebe verne slúžiť budem   . Koľko je na nebi hviezdičiek , toľko je mojej lásky k Tebe , najdrahší  a najdôležitejší  jediný môj Bože  v celom mojom živote .S láskou k  Bohu najdrahšiemu kvetena