Ako prasce v žite.

02.04.2015 02:43

Ako prasce v žite.

Daniel

Moja úvaha ako doplnok k Petrovmu vynikajúcemu a pravdivému článku. Vypichol som tento citát z jeho článku, aby som podporil Petrove tvrdenie o nesprávnosti a nepotrebnosti dodržiavania celibátu katolíckou cirkvou. 

 

Mt 19:12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky ako eunuchovia, iných eunuchmi urobili ľudia a iní sa eunuchmi sami vykastrovali pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

 

Katolícka cirkev musela sama zistiť na svojich duchovných už krátko po roku 1139, kedy bol cirkvou oficiálne tento celibát pre cirkevných duchovných zaväzujúci, že to nefunguje. Samí duchovní (kňazi, farári) museli sami na sebe pocítiť, že sa tento celibát nedá vydržať a dodržať, lebo ako hovorí jedna moja známa „každý farár je najskôr od prírody chlap a až potom farár“. Takže keby boli sami k sebe a Bohu čestní a úprimní, mohli sami žiadať svoju cirkevnú vrchnosť o zrušenie tohoto nezmyselného príkazu, lebo aj ich vrchnosť toto musela vedieť a cítiť – tiež to boli len chlapi. Oni sami mali žiť bez hriechu a takto ísť ostatnému národu príkladom. Pritom oni prví hrešili najviac, lebo oproti svojim ovečkám, ktoré žili v súlade s Bohom a prírodou a statočne sa rozmnožovali, oni tajne plodili deti a novorodeniatka v mnohých prípadoch kázali ich matkám ich zlikvidovať, alebo oni sami ich vraždili na čo sú v histórii tiež dôkazy. Novodobo ešte k tomu páchajú ťažký hriech proti Bohu zneužívaním mladých chlapcov. Keby tak celá katolícka cirkev chcela poctivo a čestne slúžiť Bohu (teda v ich prípade Kristovi a duchu svätému), aby sa ako oni tvrdia nerozptyľovali manželskými povinnosťami a plne sa oddali službe svojim Bohom, nechali by sa dobrovoľne vykastrovať). Odkaz na vyššie uvedený citát. Nemuseli by podstupovať to ustavičné trápenie so svojim prirodzeným chtíčom, trápiť tisíce maloletých detí a zároveň s tým páchať ťažké hriechy na svojich dušiach. Bolo by vybavené! Kto by sa bál a nesúhlasil s kastráciou, mohol by kedykoľvek a dobrovoľne z cirkvi vystúpiť na požiadanie s úplne jednoduchým odôvodnením a to, že nedokáže dodržať celibát a potrebuje k svojmu životu druhé ženské pohlavie, čo je normálne. Bolo ich málo, ale viem o pár takýchto prípadoch. To by bolo konečne od katolíckych duchovných a celej tejto špinavej cirkvi konečne raz niečo čestné, seriózne a poctivé. Tak isto všetci pápeži od tých čias, ktorí isto o týchto ťažkých hriechoch svojich duchovných nabetón vedeli, lebo mnohí z nich keď boli mladí a na nižších cirkevných postoch pravdepodobne tak isto celibát nedodržiavali. Títo pápeži mohli kedykoľvek za tisíc rokov celibát zrušiť. Tu vidieť koľko možností na zjednanie nápravy a žiť ako duchovný v tejto cirkvi bez hriechu bolo mnoho. Položme si otázku: prečo nevyužili ani jednu túto možnosť? Prečo títo duchovní, ktorí ostatný národ spovedajú z jeho hriechov a dávajú rozhrešenie v mene Božom sú najviac hriešni, zaťažení hriechom ešte viac ako my ostatní. Aká to podlosť a zbabelstvo v ich dušiach! Takíto kňazi musia byť úplne bez svedomia. Ako vôbec môžu po týchto ťažkých hriechoch páchaných na deťoch vôbec sadnúť do spovedelnice a počúvať hriechy iných ľudí a navyše ešte rozhodovať o tom, akú veľkú mieru rozhrešenia si ten ktorý človek čo sa spovedá zasluhuje. Napľuť im do očí!!! Nožík sa mi vo vrecku otvára! Ako vždy uvediem moje staré známe: ĽUDIA OTVORTE OČI, ROZMÝŠĽAJTE A ZAPOJTE LOGIKU 2+2 BUDE VŽDY 4. Na predtým mnou položené otázky že prečo sú takí podlí a falošní a nevyužili možnosti nápravy aby už ďalej nežili v hriechu Vám odpoviem. Preto, lebo ďalej chcú žiť ako prasce v žite, to znamená chcú byť bohatí a mocní a neboli by až tak, keby ich prípadné deti dedili cirkevný majetok a nestali by sa farármi ako ich otcovia. Majetok cirkvi by sa rozdroboval medzi ostatný ľud. A keďže si ako prasce v žite chcú užívať, tak nielen bohatstva ale aj telesných rozkoší! To by už ako kastráti nemohli a v prípade, že by vystúpili z cirkvi, riskujú že za svoje hriechy na maloletých by mohli byť ľahko odhalení a rýchlo potrestaní v civilnom živote. Takto ich chráni cirkev, štát a aj ich veriace ovce, ktoré skôr potupia obeť sexuálneho zneužitia a vinníka sa budú zastávať. Jednoducho majú to premakané, sú to hlavičky. Ako sa čo najmenej narobiť a pritom žiť si životom márnotratného zvrhlíka a bohatého človeka. „Niektorí podnikatelia by sa mohli od nich učiť.“ 

Peter, klobúk dole pred tebou dávam, vynikajúci článok podložený historickými skutočnosťami. Podľa môjho názoru si veľmi odvážny a nebojácny Boží bojovník. Bodaj by takých bolo viac!