Ak by náhodou ešte niekto pochyboval...

02.04.2015 14:52

Ak by náhodou ešte niekto pochyboval...

miro | 02.04.2015

Píšem pre tých, ktorí sem zavítajú možno po prvýkrát a aj pre tých, ktorí stránku poznajú, chodia sem a stále pochybujú o pravdivosti tejto Božej stránky. Len toľko, že aj keby som pani Lauru nepoznal vôbec, tak po prečítaní tejto stránky, na ktorej je už tak veľké množstvo informácií, že prečítanie celej stránky by mi zabralo minimálne 2-3 týždne. Logicky by som prišiel po tých 2 týždňoch na to, že nie je možné, aby jedna žena dokázala vymyslieť z vlastnej hlavy také množstvo úžastných a pravdivých informácií, ktoré tu sú obsiahnuté vo všetkých Božích odkazoch. A keď všetky odkazy dokopy spojím, je to jedna obrovská pravda o tomto svete. To musí každému byť nad slnko jasné, že tie odkazy musia byť z inakadiaľ. Nie je v nich jedna jediná vec, čo by si odporovala. Každý kto číta tieto Božie odkazy musí cítiť, že sú pravdivé a keby sme zhrnuli Božie odkazy do jednej dlhšej vety, znelo by to asi takto: 

Duše moje milované, mám Vás rád, nezabudnite však prejavovať lásku k svojim blížnym, pomáhajte si a milujte jediného svojho Boha, nedajte sa nachytať falošnosťou katolíckej cirkvi, ktorá vás učí uctievať modly v podobe Ježiša, Márie a ducha svätého, milujte len mňa, Vášho Boha a ja Vás za to budem odmeňovať šťastím, pokojom na duši a ochraňovať Vás celý Váš život. 

Veď to je čistá krásna holá pravda, čo viac dodať?