50-55

16.01.2018 17:42

16.01.2018

55.

Zober do svojich dlaní v svojom duševnom precitnutí každý nesprávne vykročený krok svojeho duševného bytia a odošli do náruče Boha v ich doširoka otvorení prejavenou svojou ľútosťou duševnou nad všetkými nesprávnymi konaniami učinenými počas tvojeho života a ver duša tomu, že adresáta tvojeho odosielateľského smeru tvojeho jediného Boha vždy v ceste svojej bez zablúdenia nájdu v Božom ich odpustení. Amen.
 

54.

Kráčaj ku svojemu jedinému láskavému Bohu otvorenou dušou pripravenou vstrebávať od Boha to, čo do tvojeho životného šťastia odovzdáva do každého dňa v nečakaných prichádzajúcich náhodách, ktorých dotyk ak včas a pozorne svojou dušou zachytíš ako Boží lúč k tvojej duši pomoci, dokážeš zmeniť nesprávne vykročený svoj krok do cieľa bezpečného prístavu do vyriešenosti tvojeho dlhotrvajúceho životného problému prijatím Božej neviditeľnej pomocnej ruky. Amen.
 

53.

Výchovu tvojej duše ukazuje celý tvoj priebeh života ktorý ti darom tvoj Boh ponúkol do nápravy zlých životných skutkov, z opravenosti ktorých bude mať Boh tvoju dušu rád. Amen.

 

52.

Boha nikdy neoklame duša tvoja v skrytých svojich pohnútkach, preto čiň do všetkých skutkov takú naplnenosť, v ktorej nezíska tvoja duša v poslednom Božom súde nadelenú hriešnosť. Amen.

 

51.

Začni zobúdzať v duševnom vnútri svojom náleznosť mojej existenčnosti Božej nie trojjedinej ale jedinej, lebo pokiaľ toto dušou nepochopíš, zomrieš nehodný stretu so svojim Bohom zanesený dušou do komnát takých, v ktorých Svetlo Božie nikdy nezasvieti v kráse žiaru svojeho. Amen.

 

50.

Tvoj výdych v poslednom životnom nádychu bude spokojnosťou duše naplnený, ak získaš v svojej správnej životnej ceste k duši svojej lásku a milosrdnosť Božiu. Amen.

 

Komentáre:

 • Marta B | 25.01.18
  Ďakujem Ti Tatičko Nebeský za nádherné a veľavravné kréda, ktoré nás smerujú na správnu cestu. Ďakujem

 • Renata R. | 20.01.18
  Milovaný Otecko ja nedokážem opísať slovami to čo k tebe cítim lebo ani jedno slovo to nedokáže vystihnúť . Tieto nádherné kréda pre nás všetkých nás vedú správnou cestou života cítim k tebe veľkú lásku a taký krásny pocit , ktorý sa nedá slovom vyjadriť ale ja viem že ti ho cítiš tak silno a tak vrúcne . Tieto kréda sú pre nás vodítkom k láske a pokoju v našich dušiach a ja Ti vrúcne ďakujem že ma vedieš a posúvaš stále ďalej milujem Ťa a ďakujem .

 • Jana | 17.01.18
  Drahý môj Bože. Ďakujem za prekrásne tieto tvoje slová k našim dušiam. Je v nich ten najsprávnejší smer našej pozemskej cesty smerovaný priamo do tvojej náruče Božej. Je len a len na nás,aby sme z cesty nezišli a preto Ťa Bože prosím ochraňuj näs každým dňom,každým jediným krokom. Prosím o odpustenie všetkých mojich hriechov a sľubujem ti Bože že nikdy sa ťa ťa nevzdám.Chcem len tvojou cestou kráčať. Ďakujem za všetku pomoc a ochranu,ktorou nás neustále hahŕňaš. Ty jediný si moja cesta po ktorej chcem kráčať.Len tebe Bože chcem ďakovať za všetko.Ty si stvoriteľ všetkého ako aj môjho života.Patrí ti tá najväčšia vďaka,úcta a ten najväčši obdiv. Milujem ťa Bože nekonečne a verím ti bezhranične. S láskou Jana

 • Peter K. | 17.01.18
  Bože otecko môj jediný,v týchto krásnych Božích krédach je čistá a jediná pravda od Teba daná a ja sa pred Tebou Bože môj skláňam ,lebo len Ti si všemocný a spravodlivý Bože môj.
  Bože len Ty všetko vidíš a vieš vo svojej všemoci a láske a len Ty nám môžeš odpustiť a ukázať nám správnu cestu ku šťastiu a oslobodeniu od trápenia.Bože môj jediný len Tebe odovzdávam celý svoj život do Tvojich láskavých a spravodlivých rúk, lebo inou cestou nechcem ísť a od Teba Bože príjmam všetko trápenie v pokore svojej duše.Milujem Ťa Bože otče a s celého srdca Ti ďakujem za všetko to krásne čo si mi v živote dal môj láskavý a dobrotivý Bože a že si pri mne stál a ochraňoval si ma každú sekundu môjho života. Ďakujem Ti Bože otecko môj za každé šťastie Tvojou vôľou dané mojej duši a za každý nádherný prežitý deň s Tebou môj drahý Bože otče,lebo vždy si ma mal rád a ja Ťa tatinko vždy budem milovať a len pred Tebou budem plakať na kolenách lebo viem, že len Ty si mi dal život a len Ty si náš Boh jediný ktorý všetko stvoril.

 • Gitka | 17.01.18
  Otecko môj Nebeský, ďakujem Ti za ďaľšie pravdivé a nesmierne poučné kréda. Ďakujem Ti z celého srdca za Tvoju nekonečnú lásku, starostlivosť o nás, milosrdnú Božiu pomoc a odpustenie. Vážim si Tvoj Boži dar zvaný život môj na tejto zemi. Ďakujem našej drahej Laurinke za prijatie a odovzdanie tohoto Božieho odkazu.

Pridať komentár