Voda z Novej Vsi nad Žitavou.

23.03.2014 10:43

Voda z Novej Vsi nad Žitavou.

Anulka | 23.03.2014
Drahý náš Pán, ktorý nás ochraňuješ v každej dobe, chcela by som sa spýtať, či si vode zvanej "Studnička" v Novej Vsi nad Žitavou, kde sa mala zjaviť Panna Mária jednému pastierovi pred mnohými rokmi, vdýchol liečivú silu? Ďakujem Ti Dobrotivý Otče za odpoveď aj pani Laure za tlmočené odkazy pre nás ľudstvo od Teba. Chvála Ti a sláva!

 

Božia odpoveď:
Ku odoslanosti týchto slov o skromnom pastierovi a zjavenou pannou Máriou sa obrovská lož cirkevných úmyslov stala napĺňateľom tejto iluzionistickej ich myšlienky o požehnaní tohoto prameňa liečivou silou a v každom jednom vyvierajúcom zdroji vody na území celého Slovenska sa odovzdáva do neho životodárna liečivá sila zozbieraná z podzemnej sily všetkých komponentov, ktoré sú súčasťou obrovského územia prekrásnej prírody do dotyku ktorej všetkým vodným takýmto žriedlam matka príroda odosiela zo svojej náruče to liečivo, ktoré má darom od Boha vo vlastníctve svojom. Do žiadnej zázračnej liečivosti požehnaním od nikdy prítomnej v oblasti tejto studničky panny Márie jej voda nedostala žehnanosť liečivých účinkov a to, čo falošná cirkev ako históriu tejto pomenovanej oblasti prezentuje nazvať sa dá konšpiračná ich metóda do ovládania duší cirkevnou mocou, aby sa svojim záujmom chodili na toto miesto vzkláňať do modlovskej tváre Márie a začali jej blahoslavené meno uctievať viac ako Božie, veď ona si to zaslúži. Veď Boh toto urobiť nedokázal, aby prameňu tejto studienky požehnal a vdýchol do nej z náruče svojej silu liečivosti, ale panna Mária áno z lásky k nám všetkým ľuďom a treba sa jej preto poďakovať a odmeniť tým, čo si zaslúži a nazýva sa to zbožšťovanie jej mena považované za silnejšie ako meno Boha, čo aj v cirkevnej katolíckej moci túžba katolíckej hierarchie naplnila voči nevedomým a neznalým dušiam skutočnej pravdy, keď jej cirkevné ovečky nekľakajú pred tvár svojeho láskavého a všemocného Boha, ale chodia ku tejto liečivej pitnej vode, vraj požehnanej zjavením od panny Márie, do ktorej všetky do jednej úctu a hold vzdávajú v prejavoch za požehnanú pre všetkých liečivú vodu a Váš Boh vašim dušiam odkrýva túto nesprávnu pravdu, ktorej dôverovať nikdy nesmiete a tomu verte, že ak dokážete pred vypitím hocijakej vody z nepoznaného zdroja poprosiť svojeho láskavého Boha o požehnanie jej účinkov pre váš organizmus a vloženie Božej sily do jej vodnej štruktúry, ovlaženosť tejto tekutiny bude pre celý váš organizmus pôsobiť liečivostným dotykom, ktorého príchod do vašeho vnútra požehnal samotný váš láskavý Boh do ktorého ste svoju prosbu odoslali a On jediný má tú moc premeniť aj závadnú vodu na silou liečivú ak bude vo vašej duši vidieť dôveru ku svojemu Božiemu menu. Prestať treba chodiť na všetky pútne miesta na ktorých sa vraj údajne zjavila panna Mária, keď usporiadateľ týchto pútnických stretnutí a besiedok sa stáva satanský kráľ do splnenia ktorých svojeho útočného skrytého satanského cieľa sa nesmierne teší hlupote celého vašeho duševného sveta, ktorý vedie predsa on sám satanský kráľ ďaleko od lásky Boha tým učením cez vašu nenásytnú, mocenskú a falošnú katolícku cirkev do zatratenosti navždy duševnej aj cestou púte do miesta akože zjavenia panny Márie, čo mu všetky duše ctiace katolícku cirkev konzumujú aj s oblízanosťou podanej katolíckej lyžice, ktorej dotyk falošnej sily chcú v svojej duši cítiť opäť a preto chodievajú opakovane a pravidelne na tieto od Boha pomenované satanské púte, prostredníctvom ktorých napĺňajú satanské dielo uctievať nie Božiu tvár, ale nevinnú krásnu pekne v obrazoch vašich cirkevných chrámov tvár panny Márie maľovanú. Satan od vás viac nepotrebuje, ale úplne mu stačí keď pravú tvár Boha vymeníte za akúkoľvek modelnú tvár ponúkanú v chrámoch cirkevných, čo všetci jej predstavitelia nie Bohu slúžia ale satanskej moci. Ako príklad do vašich duší vám predostrem mnohých pomenovanie postu Ježišovej matky panny Márie, že je to Bohorodička. Toto mňa Boha veľmi uráža, keď žiadna panna Mária, do ktorej som ja Boh sám vdýchol dych života a aj následne odobral neporodila Boha a toto poznanie učí katolícka cirkev tohoto celého sveta. Nezablúďte vy duše moje v pekelných cestičkách, do uličiek ktorých vás s istotou a zlým úmyslom katolícka celá cirkev smeruje a nedopusťte aby boli vaše duše pohltené bažinami pekelného bahna a navždy nimi pochované v ceste do duševného zatratenia. Do láskavej tejto otázky odoslal odpoveď samotný Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.