KATOLÍCKE CIRKEVNÉ MODLY

Učenie katolíckej cirkvi o trojjedinosti Boha vedie všetky duše do večného zatratenia na veľkú radosť satana. Katolícka cirkev týmto vedie ľudí k modlárstvu a klaňaniu sa k modlám ako je Kristus a duch svätý, čo je bohorúhačstvo a porušenie 1. prikázania z Božích desatoro. Katolíci spamätajte sa! Uctievajte jediného Pána Boha a nedajte sa ovládať a manipulovať zlou a falošnou cirkvou, ktorá vás všetkých vedie do samotného pekla. Vatikán a celú cirkev riadi samotný kráľ pekla satan.

Napíšte sem pre nás všetkých v čom vás cirkev sklamala, poprípade vaše výhrady a nesúhlas s cirkevnými zákonmi alebo s cirkvou ako takou.