Milí čitatelia. Čítajte odkazy od láskavého Pána Boha na svoje duševné prebudenie a poučenie o zlej ceste, do ktorej vaše duše svojim učením katolícka cirkev vedie. Vytvorila som pre vás túto stránku BOH VERZUS CIRKEV, do ktorej som vložila odkazy od láskavého Pána Boha ktoré sa týkajú katolíckej cirkvi, aby ste ich mali všetky na jednom mieste a naučili sa otvárať svoje zastreté pohľady pravde Božej a konečne pochopili, že Boh pre všetky duše na celom svete je len jeden a navždy jediný a volá sa Pán Boh, žiadna energia, žiadne univerzum alebo kozmická sila ako ho mnohí z vás nazývate, ale vždy pravým pomenovaním náš jediný a milostivý Pán Boh a okrem neho žiaden iný boh pre vaše duše neexistuje a počúvať vaše modlitby nikdy nebude, lebo popiera vami vymyslenou jeho existenciou postulát 1.Božieho prikázania ktoré znie:

 Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.

Náš láskavý Pán Boh si pomenovanie BOH ZASLÚŽI!

Prajem vám všetkým príjemné čítanie Božích odkazov, skoré duševné zobudenie a konečné oslobodenie z područia mocenskej katolíckej cirkvi, z jej manipulácie a ovládania vašich duší. Bojte sa všetky duše svojeho Pána Boha a nie katolíckej cirkvi! Laura

BOH VERZUS CIRKEV

Láskou do zobudenia celého vašeho duševného vnútra Boh toto slovo odosiela.

Láskou do zobudenia celého vašeho duševného vnútra Boh toto slovo odosiela. 12.03.2018 Zobúdzajte všetci svoje nevedomé pravdy Božej duše prebudením včasným svojim, aby cirkevné zlo vaše duše do...

Ježiš Kristus - Boží odkaz.

Ježiš Kristus. 19.02.2013 Odkaz od Boha: Ku duši tohoto slávneho generáciou každej zeme poznaného proroka sa nesmierny omyl v uznávaní jeho postového mena stal, keď celý váš svet s hlavou na zemi...

Ježiš Kristus je falošný Boh. Nikdy nebol, nie je a ani nebude Bohom!

Ježiš Kristus je falošný Boh. Nikdy nebol, nie je a ani nebude Bohom. Tvoj jediný Boh sa stáva pravým pomenovaním BOH-náš Stvoriteľ. Laura | 03.06.2013 Nikdy neuctievajte meno Ježiša Krista ako...

JEŽIŠ KRISTUS NIE JE BOH, ANI SPASITEĽ!

JEŽIŠ KRISTUS NIE JE BOH, ANI SPASITEĽ!     09.09.2017...